verplichte-opleidingen
verplichte-opleidingen

Inzetten op het opleiden van je medewerkers heeft niet alleen heel wat voordelen, het is ook verplicht. De wet Werkbaar en Wendbaar Werk schrijft voor dat alle werkgevers in de privésector jaarlijks moeten mikken op een gemiddelde van vijf dagen opleiding per werknemer (voltijds equivalent). 

We zetten even op een rij wat dat precies inhoudt voor jou als werkgever. Meer over deze wet vind je trouwens ook in onze Randstad Werkpocket

geboorteverlof
geboorteverlof

geldt deze wet voor jouw organisatie?

De doelstelling die beschreven staat in de wet Werkbaar en Wendbaar Werk, is niet op elke organisatie van toepassing. Het hangt af van hoeveel werknemers er bij jou aan het werk zijn. 

Bestaat je bedrijf uit minder dan tien medewerkers? Dan heeft deze wet geen gevolgen voor jou en je organisatie. Deze beslissing werd genomen omdat KMO’s vaak niet over dezelfde mogelijkheden beschikken als grotere bedrijven en opleidingen in deze gevallen meestal van informele aard zijn. Zijn er meer dan tien, maar minder dan twintig werknemers bij jou aan de slag? Dan val je ook onder een afwijkend regime. Meer hierover vind je op de site van de Federale overheidsdienst.
 

stap voor stap naar de doelstelling

Bekijk op de website van de Federale overheidsdienst ook meteen of er voor jouw sector al een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten is. Als dat niet het geval is, kan je zelf een ondernemings-cao afsluiten met de werknemersvertegenwoordiging in je organisatie. In beide gevallen moet er hoe dan ook een groeipad aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat je niet van de een op dag op de andere aan de doelstelling van gemiddeld vijf opleidingsdagen moet voldoen. In het groeipad bepaal je in welke mate je het aantal vormingsdagen verhoogt, om uiteindelijk de doelstelling te bereiken.

 

op maat van je werknemers

Belangrijk is ook dat het niet gaat om vijf opleidingsdagen per werknemer, maar om een gemiddelde op het niveau van je onderneming. Dat betekent dus dat je als werkgever redelijk wat vrijheid hebt om in te spelen op de individuele noden van elke medewerker.

 

Zo zal een opleiding in digitale vaardigheden dit jaar (gezien het vele telewerken) bij de een al beter van pas zijn gekomen dan bij de ander. Je moet er wel voor zorgen dat je al je medewerkers groeikansen aanbiedt. Daarbij kan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) goed van pas komen. Alles wat je nodig hebt om een succesvolle POP op te stellen, vind je terug in dit blogartikel

geboorteverlof-2
geboorteverlof-2

formele of informele opleidingen, aan jou de keuze

Je kan je werknemers zowel formele als informele opleidingen laten volgen. Formele opleiding zijn cursussen en stages die geven worden door externe lesgevers of sprekers. Dit soort opleidingen vinden normaal gezien plaats buiten de bedrijfsmuren, maar sinds de coronacrisis is dat uiteraard anders. Aangezien telewerken de norm is, gaan de meeste opleidingen vandaag de dag online door.

Informele opleiding spelen rechtstreeks in op het dagelijkse doen en laten van je werknemers op de werkvloer. Er is bovendien ook meer ruimte voor zelforganisatie. Dat wil zeggen dat je de inhoud van deze opleidingen invult naargelang de individuele behoeftes van je medewerkers.Ook waar en wanneer zo’n informele opleidingen precies plaatsvindt, hebben zowel jij als je medewerker zelf in de hand. Training on the job, zelfstudie of een ervaren werknemer die andere, minder ervaren medewerkers coacht bijvoorbeeld, kunnen onder informele opleiding vallen.

Let op: zowel de informele als de formele opleidingen moet je registreren in de sociale balans. 

 

Kan je hulp gebruiken bij het spotten van opleidingskansen voor je werknemers? Laat je dan begeleiden door een Randstad-consultant

 

is je organisatie klaar voor de toekomst?

Je medewerkers opleidingen laten volgen heeft tal van voordelen. Een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden zal er niet alleen voor zorgen dat je beste werknemers je zullen verlaten zodra ze elders een nieuwe uitdaging gevonden hebben, het zorgt er ook voor dat je organisatie niet klaar is voor de toekomst. Door te investeren in de kennis van je werknemers blijven ze geëngageerd en verhoog je bovendien hun inzetbaarheid op lange termijn.

Ontdek hier nog een aantal praktische tips om zo veel mogelijk uit de vorming van je medewerkers te halen.

geboorteverlof-inline-3
geboorteverlof-inline-3