levenslang leren.

In België heerst een negatief beeld over levenslang leren. Veel commentatoren zijn van mening dat ons land ter zake slecht scoort en onvoldoende voorbereid is op de toekomst.

meer weten

werknemers en hun loopbaan.

Ondanks dat bijna de helft van de werknemers van mening is makkelijk een nieuwe job te kunnen vinden, geeft 73% aan bij hun huidige werkgever te willen blijven.

ontdek de studie