een vraag, probleem of klacht?

Volg dan deze stappen:

 1. Lees eerst de veelgestelde vragen. Daar vind je het antwoord op vragen over je paswoord, inschrijven, solliciteren, elektronisch tekenen, je loon, uitschrijven en nog veel meer.
 2. Neem contact op met je Randstad-consultant. Zij/hij kent je dossier en kan je gericht antwoorden en je vraag of probleem oplossen.
 3. Bij vermoeden van schending van de business principles, kan iedereen dat vermoeden uiten via zijn of haar reguliere (lokale) contactpersoon of via het plaatselijke management. Deze weg is doorgaans de snelste en meest aangewezene om een inbreuk aan te kaarten en recht te laten zetten.
 4. De ombudsdienst van Federgon (Belgische federatie van de uitzendbureaus). Deze dienst geeft informatie over sociale statuten en bemiddelt bij meningsverschillen.
  Havenlaan 86c - bus 302, 1000 Brussel
  T: 0800 99 823 / ombuds@federgon.be
 5. Indien je je wenst uit te schrijven bij Randstad en je profiel wenst te verwijderen, kan je dit makkelijk doen via:
  - Je online my Randstad profiel, dankzij je inloggegevens en paswoord hebben wij dan geen verder bewijs nodig van je identiteit voor we je aanvraag kunnen behandelen.
  - Heb je geen online profiel, gebruik dan volgend uitschrijfformulier (opgelet, onderstaand klachtenformulier dient hier niet toe).

Lukt het niet om de situatie op te lossen? 

 • Vul het online klachtenformulier in. Je klacht wordt dan besproken met de betrokkenen en de Quality-afdeling. 

mijn klacht

General

illegale praktijken of ernstige misstanden melden.

De procedure ‘Melden Misstanden’ biedt de mogelijkheid aan vaste medewerkers, uitzendkrachten/flexwerkers, opdrachtgevers en anderen om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) Randstad. Met ernstige misstanden wordt bedoeld: discriminatie of racisme, seksuele of andere intimidatie, fraude, diefstal, corruptie, omkoping, kartelvorming, misbruik van Randstad-bezittingen voor persoonlijke doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc. Als alle eerder genoemde mogelijkheden onvoldoende resultaat geven of als er angst voor vergelding is, kan deze procedure gebruikt worden. Ze biedt de mogelijkheid om misstanden anoniem te melden. Onze Integrity Officer behandelt alle meldingen volgens die procedure vertrouwelijk. Zo nodig worden vervolgens corrigerende maatregelen genomen. Hoewel de meldingen anoniem kunnen gebeuren, verloopt het onderzoek aanzienlijk soepeler wanneer de melder zijn of haar identiteit bekendmaakt. Meldingen aan de Integrity Officer kunnen gebeuren via een externe instantie, op het gratis nummer 0800 71365 of via de beveiligde website. De toegangscode is 42101.

misconduct reporting procedure

downloaden