door de jaren heen.

Tussen 1965 en 1999
Interlabor Interim groeit uit tot nummer één in België met een marktaandeel van 22%.

1970
Randstad Interim start dan toch in België.

Tussen 1970 en 1999
Randstad Interim slaagt erin om de vijfde plaats op de Belgische uitzendmarkt te veroveren met een marktaandeel van ongeveer 6%.

1992
Randstad Holding neemt op internationaal gebied de Flex Holding over. Voor België betekent dit dat Randstad nu opereert onder drie verschillende merknamen: Interlabor Interim, Randstad Interim en Flex Interim.

1997
Flex Interim wordt geïntegreerd binnen Interlabor Interim, wat het marktleiderschap van Interlabor nog versterkt. Uitzenden is op dit ogenblik nog steeds de enige activiteit binnen alle bedrijven, hoewel de eerste stappen naar diversificatie zichtbaar zijn. Flex Interim wordt immers de specialist van uitzenden bij grote klanten, een eerste aanzet tot wat in 2000 Randstad Inhouse Services wordt.

2000
Binnen het kader van efficiëntie en de ontwikkeling van een wereldwijde strategie rond drie deelsegmenten op de arbeidsmarkt, worden Interlabor Interim en Randstad Interim geïntegreerd tot één bedrijf. Tot april van 2001 blijft de dubbele naam en heet het bedrijf commercieel Randstad Interlabor.

2001
Randstad ontvangt het certificaat ISO 9000. Vanaf 31 maart 2001 is Randstad Belgium de nieuwe naam. Uitzenden is op dat ogenblik niet meer de enige activiteit. Vanuit de wijzigende marktomstandigheden en de nieuwe soorten aanvragen werd steeds duidelijker dat Randstad moest uitgroeien tot een volwaardig hr-dienstenprovider. Onder de nieuwe naam werden dan ook meerdere nieuwe activiteiten ontwikkeld. Deze verschillende product/marktcombinaties laten ons toe om op verschillende deelterreinen van het hr- beleid van een bedrijf diensten te verlenen.

2003
Randstad integreert Yacht, specialist in het detacheren van informatici en ingenieurs in de structuur van Randstad Belgium.

2004
De activiteit van sociaal secretariaat start op in Vlaanderen onder de naam Randstad Payrolling Services. In Vlaanderen en Brussel start Randstad Art, sociaal bureau voor artiesten. Yacht wijzigt zijn naam in Randstad Professionals. Op het einde van het jaar wordt Randstad Medical dankzij de acquisitie van Assist Interim, gespecialiseerd in Medical, leider in zijn markt. Na de succesvolle lancering van Randstad Household Services, kent de markt voor dienstencheques een nationale uitbreiding.

2005
Payrolling Services en Randstad Art ontwikkelen hun activiteiten in het Franstalige landsgedeelte. HR Solutions groeit verder, dankzij de overname van Galilei, een bekend outplacementkantoor. Randstad wordt nummer twee in outplacement in België. Een exclusief partnership met sociaal secretariaat ASS zorgt ook voor een boost bij Payrolling Services.

2006
Randstad stuurt zijn extern imago bij, onder het idee 'Randstad = werk'. Het gamma hr-diensten is nu immers sterk uitgebreid en Randstad toont hiermee dat het niet enkel leider wil zijn inzake rekrutering maar een partner is voor werk, in alle vormen, en op elk moment van een carrière.

2007
Randstad Holding kondigt zijn intentie aan om de krachten te bundelen met de Vedior-holding op internationaal niveau. Deze alliantie maakt van Randstad Holding de nummer 2 in HR-diensten wereldwijd.

2008
De integratie Randstad/Vedior in België is rond. Expectra is geïntegreerd met Randstad Professionals. In september wordt Vedior Tempo-Team. Op het terrein blijven Randstad en Tempo-Team concurrenten. De eerste stappen in de richting van een shared service center worden gezet.

2009
B-Bridge, het shared service center van Randstad en Tempo-Team, krijgt verder vorm! Op 1 juli is B-bridge als apart bedrijf juridisch een feit. 2009 is een crisisjaar. Randstad geeft collega’s de keuze in tijdskrediet te gaan: 151 collega’s kiezen ervoor om vanaf maart of mei een tijdje deeltijds te werken of er even volledig uit te stappen. 3, 6 of 12 maanden later, als de crisis stilaan wegebt, verwelkomt Randstad deze collega's terug in ons bedrijf. De installatie van duo, een nieuw backoffice systeem, vraagt iedereen tot het uiterste te gaan.

2010
Randstad staat verwachtingsvol aan het begin van een nieuw decennium, dat een heropleving van de economie aankondigt. Dankzij de juiste keuzes in het verleden en een mensgericht beleid is Randstad van trendsettend uitzendbedrijf ondertussen immers een toonaangevende HR-dienstverlener geworden.

Randstad Managed Services, een nieuwe dienst van Randstad Holding wordt in België gelanceerd. RMS is een dienst die in naam van de klant de leveranciers van extern personeel beheert.

2012
Lancering van een nieuwe divisie: Interim Management. Randstad Interim Management stelt leidinggevende tijdelijke medewerkers te werk. Mensen die op hoog verantwoordelijkheidsniveau functioneren, in partnership met andere leidinggevenden.

In 2012 raakten we meer betrokken bij internationale mobiliteit. In reactie op de vergrijzing en het tekort aan verpleegkundigen en daaraan gerelateerde beroepen hebben we een aantal
grensoverschrijdende activiteiten ontwikkeld. We werven nu bijvoorbeeld verpleegkundigen in Portugal voor werk in België. We hebben ook projecten ontwikkeld ter ondersteuning van studenten die de arbeidsmarkt betreden.

Randstad Managed Services verandert van naam en wordt Randstad Sourceright.

Randstad Training, onze afdeling voor logistieke en veiligheidsopleidingen werd verkocht aan de CEPS-groep.

2013
Randstad Sociaal Secretariaat, onze afdeling voor personeelsadministratie op het vlak van loonberekening en de daaraan gekoppelde sociale en fiscale verplichtingen werd verkocht aan de EASYPAY GROUP.

Randstad Art, specialist inzake payrolling voor artiesten en kunstenaars (herkend door het Sociaal Bureau voor Kunstenaars) wordt geïntegreerd door t-heater, het Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) van t-interim, gespecialiseerd in uitzendwerk voor kunstenaars.

2014
Sinds 1 januari 2014 werken alle diensten van B-bridge evenals alle ondersteunende diensten van Randstad en van Tempo-Team samen in één shared service center. Vanaf 1 september 2014 noemen wij dit shared service center “Randstad Group”. Waar mogelijk zal u ook steeds de toevoeging ‘powering Randstad & Tempo-Team’ aantreffen. Met deze nieuwe naam verwijzen we expliciet naar onze wortels en naar de eenheid van het shared service center. We komen er graag voor uit dat we op een efficiënte en op samenwerking gerichte manier ondersteunende diensten verlenen voor al onze werkmaatschappijen, en we onderschrijven daarbij de Randstadwaarden die ons handelen overal ter wereld leiden.

Eind 2014 ruilt Randstad Group Belgium de Heizel in voor Sint-Agatha-Berchem als nieuwe thuisbasis.

2016
Samen met IT-dienstverlener Cronos Group lanceert Randstad ‘Ploy’: een app waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar vinden. De app maakt het voor iedereen mogelijk om in de horeca te werken wanneer je dat wil. Via Ploy vink je als gebruiker de dagen aan waarop je wil werken. Als een werkgever je kiest, moet je de vacature alleen nog aanvaarden. Papierwerk komt er niet aan te pas. 

2017
Galilei, de loopbaan- en outplacementbegeleiding van Randstad, wordt RiseSmart. Het bedrijf zal voortaan een ‘blended approach’ toepassen. Dit betekent dat de menselijke begeleiding nog steeds de bovenhand heeft bij de coaching van kandidaten. Daarnaast kunnen ze de klok rond een beroep doen op een permanente virtuele ondersteuning via hun digitale werkomgeving. Daar hebben ze een jobmatchingmotor, hun consultant, een cv writer en een jobconciërge ter beschikking.

Samen met BASF en Port of Antwerp richt Randstad de Chair on Sustainable Transformation op aan de Antwerp Management School. Met deze leerstoel willen we bedrijven voorbereiden en in staat stellen om echte oplossingen te bedenken voor de actuele uitdagingen voor de samenleving. Daarnaast stomen we de volgende generatie bedrijfsleiders voor om deze uitdagingen aan te gaan door het creëren van een duurzame mindset.

2018 
Vanaf 1 januari integreren Randstad Professionals en AUSY Belgium hun bestaande en  complementaire activiteiten in België onder de merknaam: AUSY, a Randstad Company. De integratie is een duidelijk antwoord op de toenemende nood aan externe hooggeschoolde professionals. Het bedrijf stelt experten tewerk binnen IT, Engineering, HR, Finance, Sales & Marketing en Life Sciences.

Het wereldwijde Randstad with Heart-programma gaat van start. Hierbij kunnen alle Randstad-medewerkers wereldwijd een dag werken voor een goed doel naar keuze. 

2019
Om het tekort aan verpleegkundigen op te vangen, slaat Randstad de handen in elkaar met enkele partners. Via een proefproject wil de Randstad Medical Academy de komende jaren  200 zij-instromers aantrekken: mensen die bewust kiezen voor een tweede carrière als verpleegkundige. Tijdens hun opleiding combineren ze deeltijds werken met studeren. Om te vermijden dat geïnteresseerden tijdens de opleiding afhaken, zorgt Randstad voor intensieve begeleiding en ondersteuning. Op een werkplek bij de partners kunnen ze aan de slag om ervaring op te doen.