persoonlijk-opleidingsplan
persoonlijk-opleidingsplan

Groeien je werknemers? Dan groeit je organisatie. Dat is een feit. Maar voor je die groei bereikt, wacht je een kluwen van opleidingen, coaching en ontwikkelingsprocessen. Hoe zie je door het bos de bomen? In deze blog leiden we je stap voor stap naar de ontwikkeling van je werknemers. Zo gaan ze zienderogen vooruit. En je organisatie volgt.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vertaalt de ambities van de werkgever en de werknemer in doelstellingen en acties. De centrale vraag: ‘Wat willen we samen bereiken?’.

Het POP is:

 • persoonlijk – Voor iedere werknemer ziet het er anders uit.
 • doelgericht – Het brengt de huidige competenties in kaart, somt de gewenste competenties op, en toont de stappen om de kloof te dichten.

Vroeger hingen organisaties het POP op aan een vaste jaarlijkse cyclus. Vandaag is het ingebed in een continu proces. Logisch, want onze werkcontext verandert zo snel dat je maar beter de vinger aan de pols houdt. Het POP leeft het hele jaar door.

zo maak je werk van het ideale POP

Het recept voor een succesvolle POP:

 1. een sterke, mensgerichte cultuur waarin je werknemers vooruit kunnen;
 2. een sterke relatie tussen de leidinggevende en de werknemer, waarin dialoog centraal staat;
 3. een dialoog tussen alle ambities - die van de organisatie en die van de werknemer;
 4. ontwikkelacties op maat van de ontwikkelnoden.

1. zorg voor draagvlak, creëer een groeicultuur

Een dynamische organisatiecultuur ontwikkelen? Dat doe je niet in de directiekamers, maar samen met alle werknemers. Praat met je werknemers, peil naar hun verwachtingen, vraag hoe zij zichzelf willen ontwikkelen. En ga daarmee aan de slag. 

Een groeicultuur herken je aan: 

 • een veilige omgeving waarin werknemers fouten kunnen maken en verantwoordelijkheden kunnen opnemen;
 • een focus op continu leren door transparante communicatie en nieuwsgierigheid;
 • continue feedback - top-down, bottom-up en doorheen de organisatie - met de ambitie om elkaar te helpen groeien.

2. zet professionele groei met stip in elke agenda 

Als leidinggevende speel je een sleutelrol in de ontwikkeling van werknemers:

 • communiceer over de doelstellingen van de organisatie en de strategische prioriteiten - alleen zo weet de werknemer in welke context hij of zij werkt; 
 • luister goed en veel. Enkel zo kan je de persoonlijke groeimogelijkheden en -ambities in kaart brengen
 • en leg daarna – in dialoog met de werknemer – concrete acties vast.

Deze acties zijn niet vastgepind op een vastomlijnd proces - denk aan de klassieke performantiecyclus. Integendeel: ze zijn de focus van elke interactie tussen leidinggevende en werknemer. 

3. breng de ambities van de werknemer en die van de organisatie samen

De acties in het POP moeten relevant zijn voor je werknemers én voor je organisatie. Top-down en bottom-up ontmoeten elkaar in het midden. En vormen zo een succesplan voor gedeelde groei. Anders gezegd: stuur je werknemers alleen op een cursus pottenbakken als je handelt in ambachtelijk aardewerk.

 

Laat het ook niet bij ambities. Ontwikkel doelen, en formuleer ze SMART – specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Zo blijven ze geen dode letter, maar motiveren ze om actie te ondernemen, om stil te staan bij je groei en tijdig bij te sturen waar nodig.

4. bepaal welke ontwikkelnoden prioritair zijn

Alle relevante ontwikkelnoden in kaart gebracht? Goed zo. Omdat je niet alles tegelijk kunt, moeten leidinggevenden en werknemers samen bepalen welke ontwikkelacties eerst aan bod komen. In welk domein moeten we snel voorsprong maken? Wat is ook belangrijk, maar kan wachten? En wat is realistisch voor de werknemer? Laat gerust verschillende ontwikkelacties naast elkaar lopen. Je werknemers kunnen gerust hun zakelijk Engels aanscherpen en tegelijkertijd beter worden in timemanagement.

investeren in groei maakt je organisatie future-proof

Het enige waar we zeker over zijn? Dat je organisatie er in de toekomst anders zal uitzien dan vandaag. Je klanten veranderen, maar ook de verwachtingen van je werknemers, de marktcontext evolueert en nieuwe opportuniteiten bieden zich aan. 

Bereid je dus als organisatie vandaag al voor op morgen, en overmorgen. Zodat je klaar staat, sterker dan anderen. Want als je werknemers groeien, groeit je organisatie mee.

Groeit jouw organisatie stevig en heb je nood aan tijdelijke of vaste werknemers?

aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan?

download de template