verloningsvormen
verloningsvormen

In de huidige arbeidsmarkt moet je je als bedrijf onderscheiden. Je loonpakket is hier een uitstekend middel voor. Om kandidaten te overtuigen en je toptalent te behouden, kan je bijvoorbeeld alternatieve verloningsvormen aanbieden. Maar welke opties zijn het populairst? Wat zijn de voordelen? Je ontdekt het hier.

wat zijn alternatieve verloningsvormen? 

Alternatieve verloningsvormen zijn voordelen voor je medewerkers, bovenop het wettelijke salaris. Dit kunnen extralegale voordelen zijn, zoals een hospitalisatieverzekering of maaltijdcheques, maar ook andere incentives zoals telewerk bestaan. 
 

de populairste verloningsvormen


Een aantrekkelijk loonpakket met voordelen is dus je sterkste troef om kandidaten en medewerkers te overtuigen. Maar welke verloningsvormen werken nu het best? We sommen de meest populaire opties voor je op:

  1. cafetariaplan 
  2. mobiliteitsvoordelen
  3. bonussen 
  4. onkostenvergoedingen
  5. telewerken 

het cafetariaplan

Met een cafetariaplan geef je je medewerkers een persoonlijk budget dat ze kunnen uitgeven aan de verschillende voordelen die je aanbiedt in een soort van “menu”. Zo kunnen ze hun loonpakket volledig afstemmen op hun persoonlijke behoeften.

Het persoonlijk budget van je medewerkers kan je opnemen in de brutoverloning, wat het (para)-fiscaal voordelig maakt. Verder helpt een cafetariaplan ook om je employer brand te versterken en de loyaliteit van je medewerkers te verhogen.

Dat gezegd zijnde vergt een cafetariaplan best wat werk op het vlak van administratie en wetgevingen (arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit,...). Bovendien kunnen je medewerkers ook kiezen om hun budget volledig te laten uitkeren. 

mobiliteit

Binnen mobiliteit onderscheiden we twee alternatieve verloningsvormen: de bedrijfswagen en het mobiliteitsbudget. 

de duurzame bedrijfswagen

De bedrijfswagen is een van de meest gangbare voordelen en een populaire optie binnen het cafetariaplan. Logisch, als we kijken naar de fiscale voordelen die aan bedrijfswagens zijn verbonden.  

Momenteel zijn elektrische bedrijfswagens de meest voordelige optie. Ze zijn immers 100% aftrekbaar (ook de installatie van laadinfrastructuur en de kosten voor het opladen). Ook wat betreft de CO2-bijdrage en het Voordeel Alle Aard (VAA) is deze optie voordeliger. Maar vergeet niet dat je ook een wagenbeleid moet opstellen voor je medewerkers als je bedrijfswagens aanbiedt.

het mobiliteitsbudget 

Wil je je medewerkers eerder stimuleren om andere duurzame mobiliteitsalternatieven te gebruiken? Dan kan je ook een mobiliteitsbudget invoeren. Met dat budget kunnen ze kiezen voor een milieuvriendelijke wagen, een alternatief zoals een fiets of een abonnement voor het openbaar vervoer, of een cash uitbetaling van het budget.  

bonussen

Een derde alternatieve verloningsvorm is het uitbetalen van bonussen. Er zijn 4 soorten bonussen te onderscheiden: 

de loonbonus of collectieve bonus

Deze kan je uitkeren aan je medewerkers op basis van de collectieve prestaties van je bedrijf. Om in aanmerking te komen voor deze bonus moeten je medewerkers minstens een collectieve doelstelling behalen.

Het voordeel van de loonbonus is dat deze zowel voor jou als je medewerkers fiscaal voordelig is: jij kan de bonus 100% aftrekken als bedrijfskosten en je medewerkers moeten er geen bedrijfsvoorheffing op betalen. In 2023 mag de loonbonus maximaal € 3.948 bruto bedragen. Op dat bedrag betaal je een werkgeversbijdrage van 33%. 

winstpremie

Deze bonus kan je uitkeren aan je medewerkers wanneer je bedrijf winst heeft gemaakt. Hierbij kan je kiezen voor een identieke winstpremie (hetzelfde bedrag voor al je medewerkers) of een gecategoriseerde winstpremie (bedrag afhankelijk van bepaalde criteria zoals anciënniteit en functie).

Je hoeft voor een winstpremie geen sociale bijdragen te betalen en je medewerkers betalen minder belastingen. Als werkgever moet je wel de vennootschapsbelasting op de premie betalen. De winstpremie mag maximaal 30% van de brutoloonmassa van je bedrijf bedragen.

aandelenopties

Hierbij geef je je medewerkers de mogelijkheid om aandelen van je bedrijf te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Deze verloningsvorm wordt vooral vaak gekozen door beursgenoteerde bedrijven.  

Je medewerkers betalen een lagere forfaitaire belasting op deze aandelen – in plaats van belastingen op het werkelijke voordeel. Dat bedrag wordt, net als de prijs, op voorhand vastgelegd. 

warrants

Warrants zijn verzamelingen van aandelen van andere bedrijven. Deze worden voor werkgevers samengesteld door financiële instellingen. Als werkgever kan je warrants aan je medewerkers geven, maar zij kiezen wat ze met de warrants doen.

Als werkgever kan je de kosten van de warrants 100% aftrekken en moet je geen bijdragen betalen op de kosten. Je medewerkers moeten ook geen bijdragen betalen op het VAA en houden netto meer over bij het verkopen van hun warrants dan wat ze netto van een traditionele bonus zouden krijgen. 

onkostenvergoedingen

De onkostenvergoeding, ook gekend als de ‘kosten eigen aan de werkgever’, is een vergoeding  voor werk-gerelateerde kosten die je medewerkers maken tijdens het uitoefen van hun job. Denk maar aan het inrichten van een thuiskantoor, internetgebruik, parkeerkosten, etc.

Je moet geen sociale bijdragen of belastingen betalen op deze vergoeding. Voor je werknemers is de vergoeding ook vrijgesteld van belastingen. De onkostenvergoeding bedraagt ofwel het werkelijke bedrag ofwel een forfaitaire vergoeding. Hou er wel rekening mee dat de onkostenvergoeding streng gecontroleerd wordt door de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de fiscus.

telewerken

Een laatste populaire verloningsvorm is de mogelijkheid tot telewerken. Er bestaan verschillende vormen van telewerk, waaronder het bekende thuiswerk en hybride werken, maar ook internationaal telewerken bestaat. Hierbij gelden specifieke wetgevingen die de verzekering en socialezekerheidsbijdragen mee bepalen. 

meer over verloningstrategie

Hoe zorg je ervoor dat alles ook wettelijk in orde is? De experts van Claeys & Engels sommen de belangrijkste topics voor je op.
 

compensation & benefits in het kader van retentie

presentatie downloaden

salarisstudie hudson

presentatie downloaden