werken_feestdag
werken_feestdag

Op kerstdag, nieuwjaarsdag, paasmaandag, de nationale feestdag en zes andere wettelijke feestdagen mag je in principe niet werken. Bovendien mag je als werkgever je medewerkers niet vragen om de vrije dagen in te halen op een ander moment.

Toch zijn er specifieke jobs waarbij werken op feestdagen wél is toegestaan. We leggen je uit wanneer je medewerkers mogen werken op een zon- of feestdag en wat de impact ervan op hun loon is.

wie mag werken op een feestdag?

Je medewerkers mogen op feestdagen werken wanneer in de arbeidswetgeving is vastgelegd dat zondagswerk is toegestaan. Dat betekent dat je medewerkers wel op feestdagen mogen werken als het noodzakelijk of dringend is en dus niet op een andere dag kan. Denk bijvoorbeeld aan bepaald onderhoudswerk of de bewaking van een evenement. Ook preventie van ongevallen is een uitzondering op de regel.

In sommige sectoren is die regeling niet van toepassing, maar is zondagwerk wel gebruikelijk. Hoe kan dat? In die sectoren is er een Koninklijk Besluit dat werk op zon- en feestdagen mogelijk maakt. Denk maar aan horeca, energie- en drinkwatervoorziening, staalproductie, vervoerssector, dagbladondernemingen, ziekenhuizen, apotheken, parkeergarages,... .

 

recht op inhaalrust?

Als je medewerkers op een wettelijke feestdag hebben moeten werken, dan hebben ze recht op een betaalde dag inhaalrust. Als ze meer dan 4 uur werken op een feestdag, dan hebben ze recht op één volledige dag inhaalrust.

Als ze niet langer dan 4 uur gewerkt hebben, hebben ze recht op een halve dag. In dat geval moet de inhaalrust worden toegekend voor of na 13u00, en op die dag mag je medewerker niet meer dan 5 uur werken. Een deeltijdse medewerker heeft enkel recht op het equivalent van het aantal gewerkte uren.

Bovendien mag de inhaalrust niet worden opgenomen op een dag van normale inactiviteit, zoals de dag waarop de zaak gesloten is en er dus sowieso niet gewerkt wordt.
 

het toekennen van inhaalrust

Onthoud wel dat de inhaalrust moet toegekend worden binnen de zes weken na de feestdag in kwestie. Als een werknemer tijdens die zes weken afwezig is, dan moet je de inhaalrust toekennen binnen de zes weken nadat je medewerker het werk hervat heeft.

Je medewerker is niet verplicht om de inhaalrust op te nemen. Als werkgever hoef jij op jouw beurt geen compensatie te voorzien voor inhaalrust die niet wordt genomen. Wanneer je de inhaalrust echter niet hebt toegekend, dan kan je medewerker wel een vergoeding eisen.
 

dubbel loon voor werk op een feestdag?

Hoewel veel medewerkers geloven dat werken op een zon- of feestdag je recht geeft op dubbel loon, is dat niet zo. Over het algemeen betaal je je medewerker dus het gewone loon dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Alleen als in een individuele arbeidsovereenkomst of via een cao een speciale toeslag zou afgesproken zijn, is extra loon een optie. 

 

dubbel loon voor overuren op een feestdag

Je medewerker heeft wél recht op extra loon als er sprake is van overuren op een wettelijke feestdag. Voor overuren op een feestdag is er een overloontoeslag verschuldigd van 100%. Dat werd zo bepaald in de feestdagenwet.
 

meer weten over de lonen van je medewerkers?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Of ga eens langs bij een van onze Randstad-kantoren bij jou in de buurt. Onze consultants helpen je op weg.