algemene gebruiksvoorwaarden.

Het gedeelte algemene gebruiksvoorwaarden van dit document is van toepassing op alle diensten die hier beschreven worden.

gebruiksvoorwaarden website.

Dit gedeelte van de gebruiksvoorwaarden is van toepassing bij de toegang tot en het gebruik van de websites. Door onze website te gebruiken, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk (zowel als Gebruiker als Bezoeker).

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Elke wijziging van onze gebruiksvoorwaarden zal onmiddellijk ingaan vanaf de publicatie op de websites. Bij gebruik van de websites zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de websites, van toepassing. Controleer deze pagina regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden brengt geenszins de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang.

gebruiksvoorwaarden dienstverleningen.

Dit gedeelte van onze gebruikvoorwaarden is van toepassing wanneer je een beroep doet op de respectievelijke dienstverlening hieronder die we aanbieden.

gebruiksvoorwaarden online profiel.

Voor bepaalde dienstverleningen heb je als Gebruiker een online profiel nodig. 

De gegevens die je in je online profiel registreert vormen de basis voor je bemiddelingsdossier waar onze consultants ook toegang toe kunnen hebben via ons centraal systeem waar je volledig bemiddelingsdossier wordt beheerd. Je bemiddelingsdossier bevat de gegevens van je profiel (die je zelf invult/update) en de gegevens die onze consultants zelf verzamelen in de loop van je begeleiding en waarmee we onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

Zorg er zeker voor dat dit steeds volledig en up to date blijft om maximaal van onze dienstverlening te genieten.

Je kan je communicatievoorkeur hier aanpassen. We maken een onderscheid tussen commerciële informatie ( newsletters, uitnodigingen voor events,... ?) en werkgerelateerde informatie (jobaanbiedingen).

Randstad behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden.

Hieronder vind je in een notendop waarvoor je je online profiel kan gebruiken:

  • bepaalde persoonlijke gegevens aanpassen
  • online documenten raadplegen (loonstaten, fiscale fiches, vakantieattesten …)
  • contracten tekenen
  • referenties beheren
  • communicatie voorkeur en marketing toestemming beheren
  • bemiddelingsstatus aanpassen
  • direct solliciteren
  • vacatures zoeken 
  • toegangspoort tot gratis online trainingen