25 jaar arbeidsmarktonderzoek

Innovatie (het aanboren van nieuwe thema's) en continuïteit (het periodiek herhalen van onderzoek) zijn in deze toonaangevend. Randstad was indertijd een pionier. In deze periode zagen verschillende onderzoeken het licht die tot op de dag van vandaag jaarlijks opnieuw worden uitgevoerd, zoals:

  • studenten
  • werk
  • employer brands van de grootste Belgische bedrijven

Doorheen de tijd zijn heel veel bedrijven onderzoek gaan doen rond arbeidsmarkt- of HR-gerelateerde thema's. Randstad speelt hierop in door onderscheidend te blijven via het al geciteerde innovatie en continuïteit. Enerzijds schuiven we nieuwe thema's naar voren (zoals het draagvlak voor migratie). Anderzijds bevragen we thema's na enkele jaren opnieuw. Door te kunnen vergelijken krijgen resultaten meer perspectief. De inzichten die we op deze manier verkrijgen delen we graag met al onze stakeholders. Al 25 jaar.

recentste studies.

vervlechting werk-privé.

In 2008 en 2014 liet Randstad een brede studie uitvoeren bij 2.000 respondenten over de vervlechting tussen werk en privéleven.

download de studie

werknemers en hun loopbaan.

Liefst 80% hecht zeer veel waarde aan de mogelijkheid om hun werkuren aan hun privésituatie aan te kunnen passen.

download de studie