professionals_connectie
professionals_connectie

Het is een van de sterkste oplossingen in de war for talent: personeelsverloop vermijden door talent aan je organisatie te binden. Een zekere mate van verloop is uiteraard onvermijdelijk. Je hebt altijd werknemers die met pensioen gaan, of gewoon eens van omgeving willen veranderen. Een verloop van 10% per jaar is dus normaal. 
Zit je met je organisatie toch boven die grens, en wil je daar wat aan veranderen? Dit zijn de 10 belangrijkste redenen waarom werknemers voor een nieuwe job kiezen, aangevuld met bruikbare tips om personeelsverloop te vermijden en je retentiegraad te verhogen. 

1. een toxische bedrijfscultuur

Uit recent onderzoek blijkt dat 11,3% van de bedrijven te kampen heeft met een ongezonde cultuur. Dat is nefast, want een gezonde werkomgeving bevordert de groei. Van je medewerkers en je bedrijf. Een toxische zet er een rem op. Dat kan leiden tot personeelsverloop. 

hoe talenten binden

Een giftige bedrijfscultuur ombuigen naar een gezonde, vereist een integrale aanpak. Verwacht je sowieso aan tegenwind, want er zijn altijd wel werknemers die zich comfortabel voelen bij de status quo in je bedrijf. Omdat een bedrijfscultuur vaak moeilijk te doorgronden is als je er middenin zit, roep je best de hulp in van een externe bemiddelaar of consultant. Als buitenstaander kunnen zij problematische processen en mensen vaak beter identificeren.

2. burn-out

Ook burn-outs leiden vaak tot verloop. Risicofactoren om eraan te prooi te vallen, zijn een gebrek aan controle over de job, een slechte werksfeer, oneerlijkheid, te hoge werkdruk, een inadequaat beloningssysteem en onduidelijke bedrijfswaarden. 

hoe talenten binden

De Motivatie-Hygiënetheorie van Frederick Herzberg helpt je een eind op weg. De theorie onderscheidt ‘hygiënefactoren’ (de basics die een werknemer nodig heeft, zoals een comfortabele bureaustoel en een passend salaris) en ‘motivatiefactoren’ (die werknemers motiveren, zoals erkenning en uitdagingen). Praat met je teamleden om te weten te komen of je aan die noden voldoet. Indien niet, overleg wat je kan doen om hen opnieuw gelukkig te maken.  

3. een gebrek aan inhoud

Een recente enquête blijkt dat werknemers bereid zijn om gemiddeld 23% van hun jaarsalaris op te geven in ruil voor een meer zinvolle functie. Het bewijst dat mensen nuttig willen zijn. Dat ze zoeken naar zingeving. Talenten die in jouw organisatie geen doel of nut meer zien, zullen dat ergens anders zoeken. Ook dat leidt tot verloop. 

hoe talenten binden

Zorg voor een duidelijke missie. Als werknemers begrijpen waar je met de organisatie naartoe wil, zijn ze gemotiveerd om daar mee naartoe te werken. Om zich te engageren en hun steentje bij te dragen.

4. verveling

Ook verveling leidt vaak tot verloop.  De meeste mensen werken immers meer dan acht uur per dag. Als je die acht uur tegen je zin werkt, dan hou je dat niet vol en zoek je je werkplezier ergens anders. 

hoe talenten binden

Tracht uit te zoeken waarom je werknemers zich vervelen, bijvoorbeeld met een platform als Peakon. Voelt iemand zich onvoldoende uitgedaagd? Geef dan moeilijker werk. Vinden mensen hun job eentonig? Zorg voor meer variatie. Ziet iemand geen groeimogelijkheden meer? Zorg dan voor de training die nodig is om promotie te maken.

5. een slechte baas

Managers zouden het eerste aanspreekpunt voor hun team moeten zijn. Ze moeten inspireren en motiveren. Managers die neerkijken op hun werknemers, hen negeren of micromanagen kunnen dan ook heel wat verloop veroorzaken. 

hoe talenten binden

Aarzel niet om slechte managers verantwoordelijk te houden voor de schade die ze aanrichten. Zorg voor een veilige werkomgeving waarin alle werknemers problemen durven aankaarten. En voer exitgesprekken zodat je slechte bazen kunt ontmaskeren. De kost van het verloop immers ligt vele malen hoger dan wat een slechte manager waard is.

6. geen erkenning

Wie hard werkt maar er geen erkenning voor krijgt, raakt gedemotiveerd. Dat is nefast voor de moraal en kan ertoe leiden dat mensen hun geluk ergens anders zoeken.

hoe talenten binden

Erkenning geven is een van de meest eenvoudige manieren om personeelsverloop te vermijden. Doet iemand iets goed? Geef onmiddellijk een compliment. Ook beloningsprogramma’s horen hier thuis. Want een tastbaar bewijs krijgen dat je werk gewaardeerd wordt, dat motiveert!

7. micromanagement

Micromanagers gaan ervan uit dat hun werknemers niets alleen kunnen. Ze kijken voortdurend mee over de schouder en hebben een gebrek aan vertrouwen in hun team. Dat leidt tot frustratie, tast het zelfvertrouwen aan, en kan je medewerkers ertoe aanzetten om je bedrijf te verlaten.

hoe talenten binden

Maak je managers duidelijk hoe belangrijk het is om vertrouwen te hebben in hun team. Hoe motiverend het werkt als mensen wat vrijheid krijgen. En hoe dat uiteindelijk iedereen vooruit helpt. 

8. een beter aanbod

Sommige werknemers zijn heel loyaal aan hun werkgever. De meeste anderen staan open voor betere aanbiedingen. Het kan gaan om een hoger loon, meer verantwoordelijkheid of een meer interessante job. 

hoe talenten binden

Om verloop te vermijden, hou je best continu de vinger aan de pols, zowel van je werknemers als van de arbeidsmarkt. Werk preventief. Voer dus veranderingen door vooraleer je talenten ziet vertrekken. Volg de salaris- en arbeidsvoorwaarden in de sector, en zorg ervoor dat je ze evenaart of overtreft. En zorg voor opleidingen en de juiste begeleiding, zodat mensen binnen jouw organisatie hun ambities kunnen waarmaken.

9. pensionering

Sommige collega’s zijn onvervangbaar. Wanneer inspirerende anciens met pensioen gaan, veranderen organisaties. Pensionering is dan ook een onvermijdelijke aanjager van personeelsverloop. En je kan er weinig aan doen om het te voorkomen.

hoe talenten binden

Ervaren werknemers zijn goud waard. Maak er mentoren van, en moedig hen aan om jongere collega’s te helpen hun rol geleidelijk over te nemen. Zo valideer je zowel je werknemers die richting pensioen gaan, als de opkomende sterren op de werkvloer. Hou een band met voormalige topmedewerkers. Neem ze op de raad van bestuur, vraag hen of ze - tegen betaling - parttime advies of training willen geven, ... Hoe je omgaat met oud-medewerkers vertelt veel over je organisatie.

10. geen opleidingen

Training en engagement zijn nauw met elkaar verbonden. Werknemers die geen opleidingen mogen volgen, voelen zich niet betrokken. Als ze bij jou geen kansen krijgen, kijken ze elders. 

hoe talenten binden

Promotiegerichte on-the-jobtraining is een essentieel onderdeel van elke retentiestrategie. Werknemers die training krijgen, voelen zich zekerder en sterker. Het is een uitstekende manier om mensen te binden aan je bedrijf.

Ben je op zoek naar zekerheid, stabiliteit en continuïteit in jouw organisatie? Neem dan contact op met Randstad Professionals! De arbeidsmarkt is echt onze kerntaak. Wij stellen alles in het werk om oplossingen en consultants te vinden  die jouw organisatie en werknemers helpt.