https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
Alcohol drinken tijdens de werkuren is niet zo onschuldig als het lijkt. De sancties voor wie dronken een werkongeval veroorzaakt zijn niet mals. Wat zijn de risico's voor werkgevers en werknemers? Randstad vroeg het aan advocaat Filip Tilleman.

dringende reden voor ontslag

Wie betrapt wordt op dronkenschap tijdens de werkuren, riskeert een ontslag om dringende redenen. Omwille van de vertrouwensbreuk, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer meteen stop zetten. Zelfs zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.

verzwarende omstandigheden

Voor buschauffeurs, treinbestuurders of piloten die dronken zijn wanneer ze hun passagiers vervoeren, bestaat er geen twijfel. In deze gevallen gaat het om dronkenschap met verzwarende omstandigheden. Dat leidt zo goed als zeker tot een ontslag om dringende reden. Ook politieagenten, dokters en andere beroepen die een veiligheidsfunctie of voorbeeldfunctie uitoefenen, riskeren meteen ontslag als ze dronken zijn tijdens het uitoefenen van hun job. Als de dronken werknemer zich bovendien bezondigt aan verbaal of fysiek geweld, dan zal een arbeidsrechtbank nog sneller oordelen dat er effectief een dringende reden tot ontslag is.

bewijsvoering is achilleshiel

Maar hoe toon je als werkgever aan dat een werknemer dronken is? Of iemand gedronken heeft, is niet altijd meteen zichtbaar. Bovendien is er het recht op privacy. Een werknemer kan altijd weigeren om een bloedtest of ademtest af te leggen, tenzij het om een verkeerssituatie gaat. Dikwijls zijn het de verzwarende omstandigheden die duidelijk maken dat iemand dronken is. Collega's kunnen bijvoorbeeld getuigen dat een bepaalde werknemer naar alcohol rook, geen controle meer had over zijn handelingen of agressief was. Vaak willen collega's echter niet getuigen omwille van onderlinge solidariteit of groepsdruk.

wie is aansprakelijk voor schade bij dronkenschap?

Als een werknemer schade berokkent tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, dan geldt het basisprincipe dat een werknemer volgens artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet niet aansprakelijk is voor schade die hij aan derden veroorzaakt. Maar een zware fout geldt als uitzondering, waardoor hij toch aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. In veel gevallen zal dronkenschap op het werk - zeker achter het stuur - beschouwd worden als een zware fout.

dronkenschap buiten de werkuren

Dronkenschap buiten de arbeidsuren levert in principe geen dringende reden voor ontslag op. Maar toch oordeelde de rechtbank ooit al dat er verband is tussen dronkenschap in het privéleven en de arbeidsrelatie. Als een vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld buiten de diensturen dronken rondrijdt met de vrachtwagen van zijn werkgever. Want de werkgever loopt hier het risico zijn dure vrachtwagen te verliezen, ook al is dat buiten de arbeidsuren.

Wie dronken is op het werk, riskeert een ontslag om dringende reden. Zeker voor wie een voorbeeldfunctie uitoefent of verantwoordelijk is voor andere mensen. Ook wie in dronken toestand een ongeval of schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van het werk, kan aansprakelijk gesteld worden.

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van ontslag om dringende reden?


 Randstad vroeg advocaat Filip Tilleman meer uitleg over de gevolgen van dronkenschap op het werk. Tilleman is de auteur van De Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.