heb jij jouw professionele doelstellingen helder? een handleiding! 

professionele-doelen-behalen

Wat zijn jouw doelstellingen op het werk? Niet zeker? Misschien heb je algemeen wel een idee, maar niet echt een concreet plan? Velen van ons hebben professionele doelstellingen in hun hoofd zitten, maar hebben niet echt een formeel plan dat die targets (ook wel kpi ‘s genoemd) concreet maakt. 

Doelstellingen bepalen voor jezelf is een beetje een evenwichtsoefening. Want je hebt jouw persoonlijke loopbaandoelstellingen. En dan zijn er de doelstellingen die jouw werkgever gekoppeld heeft aan jouw functie. 

Met deze tips maak jij een plan om jouw targets concreet te maken:

zorg voor doelstellingen op korte en lange termijn

Er zijn targets die je snel kunt behalen (een week of maand). Anderen zijn eerder  langetermijn doelstellingen (kwartaal, jaar of zelfs langer). Een concreet plan maken, betekent dat je vaste tijdslijnen koppelt aan jouw targets. Zorg voor een goede mix van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse doelstellingen. Zo kan je je werk verdelen over taken die op korte termijn vruchten moeten afwerpen en taken die in de toekomst een impact zullen hebben. 
 

maak een actieplan voor elke doelstelling

En doelstelling vastklikken is nog maar het begin. Uiteraard heb je voor elk van die doelstellingen een concreet plan nodig. Deze vragen helpen jou daarbij: 

  • Wat moet je concreet doen om je doelstelling te halen? 
  • Wat kan je nu meteen doen? wat kan je in de toekomst doen? 
  • Wie kan jou helpen om deze doelstelling (sneller) te behalen? en hoe?
  • Hoe ziet jouw planning eruit? wanneer is jouw deadline?

Wees zo gedetailleerd mogelijk met het oplijsten van het aantal verschillende acties die je nodig hebt om jouw professionele target te behalen. 

bepaal duidelijk wanneer je je doelstelling hebt gehaald

Wanneer is een doelstelling behaald? De enige manier om dat te weten is door jouw vooruitgang te monitoren. Dan kan op verschillende manieren. Enkele voorbeelden: 

  • deadlines voor de verschillende acties
  • kwantificeren van vooruitgang en rapportering in dashboards
  • checklists
  • de evoluties rapporteren aan iemand

Jouw succes meten kan makkelijk door het afvinken van taken op jouw to do-lijst, door deadlines te doorstrepen op jouw kalender of een app of een dashboard te gebruiken. Hoe je het doet is niet belangrijk. Als je het maar doet. Want alleen door de evoluties te meten zal je vooruitgang zien en evoluties transparant maken. Bovendien zal daardoor ook zin krijgen om er hard aan te blijven doorwerken. 

heb oog voor jouw loopbaanontwikkeling

Niet alle doelstellingen zullen gemakkelijk te realiseren zijn. Weet je voor bepaalde doelstellingen nog helemaal niet hoe je hen kunt realiseren? Geen stress. Dat is volkomen normaal in deze snel digitaliserende wereld. Misschien heb je om jouw targets te halen nieuwe vaardigheden en kennis nodig. Zorg dus dat je bij het bepalen van jouw professionele doelstellingen ook oog hebt voor jouw persoonlijke ontwikkeling en professionele groei! Als je weet welke vaardigheden ontbreken om successen te boeken, dan kan je ervoor zorgen dat je opleidingen volgt om die nieuwe kennis te verwerven en om ook in de toekomst jouw doelstellingen te behalen. 


plan frequente evaluaties

Het kan zijn dat je bepaalde doelstellingen uit het oog verliest. Taken die dagelijks terugkomen eisen vaak alle aandacht op en zorgen er soms voor dat de andere targets ondergesneeuwd raken. Check dus regelmatig het volledige overzicht van jouw doelstellingen. Evalueer dan welke vooruitgang je boekte en breng in kaart waar je nog geen of te weinig tijd in investeerde. Pas waar nodig de doelstellingen of de planning aan. Dingen veranderen nu éénmaal. Probeer om de planning van jouw doelstellingen minstens één keer per kwartaal te bekijken. Frequenter indien mogelijk. 


wees niet bang om hulp te vragen

De steun van anderen is belangrijk. En niet alleen de steun. Ook collega’s die jou qua expertise aanvullen, kunnen de snelheid waarmee je vooruitgang boekt stevig verhogen. Of ze kunnen een zeer waardevol klankbord zijn. Maar ook als het fout gaat kunnen ze je helpen. Door je aan te spreken op gemiste deadlines, bijvoorbeeld.  


vier successen en bepaal nieuwe doelstellingen

Doelstellingen behalen vraagt vaak veel werk, discipline en inzet. Een target die gehaald werd mag dan ook gevierd worden! goals! 

En eens je een doelstelling hebt behaald, gebruik je de positieve energie van dat moment om een andere target vast te klikken. Zorg ervoor dat je jezelf blijft uitdagen. Dat houd je scherp en geeft veel voldoening en zin om ervoor te blijven gaan. 

 

Word je niet blij van de professionele doelstellingen die je wachten in jouw huidige job?