conflit_met_collega
conflit_met_collega

Collega’s: je kiest ze meestal niet zelf, maar toch breng je er veel tijd mee door. 8 uur per dag. 5 dagen per week. Dan zitten de punten voor sfeer en gezelligheid maar beter goed. Maar wat als de dynamiek tussen collega’s op de helling komt te staan door ruzie of conflicten?

Wat er ook schort, laat er vooral geen gras over groeien. Een conflict met een collega is vaak vlot op te lossen.
 

het ene conflict is het andere niet

Meningsverschillen en discussies zijn vrijwel onvermijdelijk op plekken waar mensen samenwerken. We zijn allemaal uniek met onze eigen persoonlijkheid, imperfecties, wensen en ambities. Dat het al eens kan knetteren tussen mensen is dus niet zo vreemd. Maar zelfs een klein misverstand tussen collega's die het gewoonlijk goed met elkaar kunnen vinden, kan voor vuurwerk zorgen. Deze relatieconflicten resulteren vaak in persoonlijke aanvallen en emotionele confrontaties. Bovendien kunnen ze een team in twee kampen splijten.

Conflicten beginnen vaak in ons eigen hoofd, met de verwachting dat de ander – hetzij een collega, hetzij de werkgever – zich gedraagt zoals jij dat zou doen. Denk daarbij aan collega’s die niet dezelfde loyaliteit als jezelf aan boord leggen. Of aan de ploegbaas die onrealistische deadlines stelt. Dit zijn prestatieconflicten. Kenmerken? Frustraties en terechtwijzende vingertjes die het voor beide partijen knap lastig maken om een klus op tijd én naar behoren te klaren.

“Conflicten beginnen vaak in ons eigen hoofd, met de verwachting dat je collega of werkgever zich gedraagt zoals jij dat zou doen.”

eerst denken, dan doen

Een spreuk die zo op een tegeltje in Delfts blauw kan, maar even goed in jouw plan van aanpak om wrevel met een collega op te lossen. Probeer dus eerst te achterhalen over welk soort conflict het gaat. Denk je aan een relatieconflict? Ga dan uiterst geduldig, respectvol en empathisch te werk. In het geval van een prestatieconflict focus je beter op systemen of processen die het probleem in de toekomst kunnen voorkomen.

luisteren is meer dan horen

Luisteren naar elkaar is de boodschap. Ligt dat moeilijk? Schakel dan een objectieve partij in. Vraag een andere collega om advies. Je kunt je ook richten tot de vertrouwenspersoon van je bedrijf of tot een preventieadviseur. Of schakel je leidinggevende in als moderator. Hij of zij kan dan aangeven wanneer het jouw beurt is om te spreken en wanneer jij even moet luisteren. Op deze manier blijven jullie op een beschaafde manier to the point.

er zijn twee kanten aan het verhaal

Tips voor een succesvol verzoeningsgesprek? Concentreer je op concrete gebeurtenissen en gedragingen, niet op de persoonlijkheid van je collega. Denk goed na over hoe je in deze situatie bent verzeild geraakt, en probeer dat onder woorden te brengen. Ga zeker niet veralgemenen. En bovenal, accepteer dat er twee kanten zijn aan het verhaal. Een mens is nogal geneigd om zich krampachtig vast te klampen aan zijn eigen perspectief, zijn eigen waarheid. Je collega-tegenpartij heeft waarschijnlijk een heel ander beeld over de zaak. Stel je hiervoor open. Dit kan wat meer ruimte geven om elkaar terug te vinden.

er zijn altijd raakpunten

De weg naar een werkelijke oplossing in conflicten is zoeken naar raakpunten, midden in dat meningsverschil. Jij en je collega zijn mensen die voor hetzelfde bedrijf werken en hebben dus een gemeenschappelijk doel: bouwen aan de toekomst van jullie bedrijf. Jullie staan dan toch niet zo lijnrecht tegenover elkaar als eerst gedacht. Speel daarop in. Probeer samen te bepalen over welke zaken jullie het eens en oneens zijn. Werk eventuele discussies meteen weg  - anders is de oplossing geen lang leven beschoren - en sluit compromissen waar nodig.

de oplossing start bij de oorzaken

Eens op dezelfde golflengte is de tijd rijp om in te zoomen op de oorzaken van het conflict en hierover te reflecteren. Misschien is dit wel hét moment om processen en workflows strategisch door te lichten? Kleine aanpassingen kunnen al wonderen verrichten.

samen plannen smeden versterkt de band

In gedachten hebben jullie nu samen een stap gezet richting de ideale toekomst. Maak dit concreet. Zorg dat er duidelijke afspraken zijn. Wat kan? Wat niet? Hoe moet het verder? Wat als het probleem zich opnieuw voordoet? Neem zelf de verantwoordelijkheid om de gemaakte afspraken op te volgen, zodat het conflict niet nog een keer de kop opsteekt. Evalueer ook na een poosje en vier jullie successen.

Conflicten oplossen is en blijft een intensieve karwei. Vaak viert de rede hoogtij. Soms komen jullie er echt niet uit. Toch blijft het de moeite waard om te investeren in een fijne relatie met je collega’s. 

Een prettige werfsfeer zorgt niet alleen voor een goede onderlinge samenwerking tussen jou en je collega’s, het stimuleert ook je werkplezier en motiveert je om elke dag het beste uit jezelf te halen. Jij en je collega’s worden bovendien productiever en zullen jullie doelen effectiever en sneller behalen.


Graag meewerken aan een betere werksfeer? Hou deze tips alvast in je achterhoofd:

  • houd je aan gemaakte afspraken
  • communiceer duidelijk en vriendelijk
  • zit er je iets dwars, bespreek het
  • sta open voor feedback
  • ga respectvol om met je collega’s
  • help elkaar
  • vraag om hulp
  • rpobeer eens gezamenlijk iets te ondernemen wat niets met het werk te maken heeft

Heb je toch het gevoel dat het tijd is voor een andere omgeving?