reading
reading

Droom jij al van de vakantie? En weet je ook hoeveel vakantiegeld je krijgt in 2024? Elke bediende en arbeider heeft er recht op én je kunt zelf bij benadering berekenen op hoeveel vakantiegeld je recht hebt dit jaar. Arbeider, bediende of ambtenaar? In deze blogpost ontdek je meer informatie over het vakantiegeld waar jij recht op hebt.

wat is vakantiegeld?

Je mag dan misschien niet werken tijdens je vakantie, maar dat betekent niet dat je je loon verliest. Je hebt namelijk recht op vakantiegeld. Dat vakantiegeld wordt echter wel op verschillende manieren berekend voor de arbeider en de bediende.

hoeveel vakantiegeld krijg ik als arbeider?

Als arbeider krijg je je vakantiegeld via het vakantiefonds waar je werkgever bij is aangesloten. Jouw vakantiegeld wordt vervolgens als volgt berekend:

  1. Eerst wordt er 108% berekend van al je brutolonen van het relevante dienstjaar;
  2. dat bedrag wordt verhoogd met fictief loon voor gelijkgestelde dagen van inactiviteit (zoals economische werkloosheid);
  3. van dat bedrag krijg je 15,38% als vakantiegeld.

De uitzendkrachten-arbeiders ontvangen hun vakantiegeld eenmaal per jaar via de vakantiekas.

hoeveel vakantiegeld krijg ik als bediende?

Ook als bediende heb je recht op vakantiegeld. Bovendien heb je recht op enkel én dubbel vakantiegeld. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt geen rekening gehouden met extra’s. Er wordt echter wel gekeken naar je variabel loon.

het dubbel vakantiegeld.

Als bediende (of ambtenaar) krijg je enkel vakantiegeld, wat gelijkstaat aan je normale loon dat doorloopt. Maar je hebt ook recht op dubbel vakantiegeld. Dat is een speciale toeslag die maximum 92% bedraagt van je brutoloon van de maand waarin je je “grote” vakantie neemt.  

Dat maximumbedrag krijg je enkel als je het afgelopen jaar als bediende 12 maanden gewerkt hebt (of als je door gelijkgestelde periodes aan 12 maanden komt). Anders wordt er per ontbrekende maand 1/12 afgetrokken van die 92%. Het dubbel vakantiegeld kan je in mei of juni verwachten.

Let op: op deze twee versies van je vakantiegeld zijn nog sociale bijdragen en fiscale inhoudingen van toepassing.

Werk je als uitzendkracht bediende, dan krijg je telkens bij het einde van de arbeidsovereenkomst een vertrekvakantiegeld.

hoeveel vakantiegeld krijg ik als ambtenaar?

Ook als ambtenaar heb je recht op enkel én dubbel vakantiegeld. Het bedrag waar je recht op hebt hangt echter af van de instelling waar je voor werkt. Zo krijg je een ander bedrag als werknemer van de Vlaamse overheid dan als werknemer van een lokale overheid. Best even checken bij je werkgever, dus.

zelf je vakantiegeld berekenen?

Wil je graag eens kijken op hoeveel vakantiegeld je recht zou hebben in jouw situatie? Dan kan je via deze calculator een schatting krijgen.