Manager Productie en Software development

13-11-2018 brussel
bedrijfsprofiel

De afdeling productie en software development is de core afdeling van IT en van ons bedrijf. Ze zorgt ervoor dat de bestaande hypotheken beheerd, consulteerbaar en aanpasbaar blijven. En dat de nieuwe aanvragen goed behandeld worden. Daarnaast willen we onze software voortdurend verbeteren en toegankelijker maken, dus staan er heel wat nieuwe ontwikkelingen op stapel.

jobomschrijving

STATER BELGIUM
MAAKT DEEL UIT VAN DE STATER GROEP, DE GROOTSTE HYPOTHECAIRE DIENSTVERLENER IN NEDERLAND DIE MET ZIJN UNIEKE HYPOTHEEKSYSTEEM RUIM VEERTIG PROCENT VAN ALLE HYPOTHEKEN IN NEDERLAND ONDERSTEUNT.

Wij bieden een end-to-end oplossing op het gebied van hypothecaire leningen en consumentenkredieten voor de Belgische markt. Stater Belgium nv werd op 29 december 2000 opgericht als resultaat van een akkoord tussen Stater N.V. en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK).
Dank zij onze steile groei, moet ons IT departement snel groeien, daarvoor zoeken we een Manager productie en software development.

De manager die we zoeken zal zijn departement organiseren, plannen en aansturen Hij….

- definieert de werkmethoden en de standaarden, schrijft procedures m.b.t. de toe te passen standaarden, voert controles uit op de toepassing (SAS 70)
- bewaakt de coherentie van nieuwe systemen met de bestaande productieapplicaties
- volgt het operationeel beheer op van alle applicaties, waakt over de permanente beschikbaarheid en de beveiliging van alle productiesystemen
- incidentmanagement: schat de (financiële) impact in van incidenten, treft maatregelen i.f.v. beheersing en voorkoming van incidenten, i.o.m. met het IT management
- budgetplanning en opvolging voor de afdeling: maakt jaarlijks budget op voor benodigde technische middelen en manpower (incl. consultancy)

De manager die we zoeken volgt nieuwe technologieën, projecten en werkgroepen Hij…
- volgt permanent de marktontwikkelingen op, onderzoekt toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën voor het optimaliseren of vernieuwen van applicaties en systemen, onderhoudt contacten met leveranciers
- adviseert het management en andere departementen m.b.t. nieuwe ICT technologieën: toepassingsmogelijkheden, kosten/baten, enz.
- houdt eigen kennis actueel door studie en opleiding
- neemt deel aan diverse ICT-projecten (business, interne projecten, RFC)
- neemt deel aan de wekelijkse besprekingen van de CAB (Change Advisory Board) als vast lid (toelichten en bespreken RFC’s, incidenten, enz.)
- neemt deel aan externe werkgroepen als ICT expert, o.a. Nationale bank, Associatie van Belgische banken, volgt wetgeving op, schat impact in op de Stater processen en signaleert de noodzakelijke aanpassingen en belangrijke evoluties
- neemt deel aan definitiestudies, wat betreft productieapplicaties, voor nieuwe klanten
- BCP (Business Continuity plan): plant, coördineert BCP-oefening als IT verantwoordelijke voor applicaties, integreert voortdurend alle wijzigingen in het BCP plan (actueel houden)

De manager die we zoeken behartigt personeelszaken (i.o.m. hiërarchie en HRM) Hij…
 motiveert medewerkers en bevordert een goede groepssfeer
 detecteert opleidingsnoden, draagt zorg voor gepaste opleiding en coaching
 voert functionering- en evaluatiegesprekken en participeert in de aanwerving van nieuwe medewerkers
 stuurt en organiseert het werk en verzekert de goede gang van zaken binnen de eigen afdeling en voert specifieke opdrachten uit, op niveau van de organisatie (of uitzonderlijk op concern niveau)
 neemt beslissingen o.b.v. procedures en toegekende bevoegdheden, met een impact op de eigen en eventueel ook andere afdelingen
 neemt deel aan projecten en verbetertrajecten die het eigen departement overstijgen
 wordt door de organisatie geconsulteerd omwille van een specifieke expertise gecombineerd met een globale visie op de business

jouw aanbod

Uw profiel:
 Je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 Je bent in staat uitdagende team- en medewerkers-doelstellingen te bepalen en kan hen enthousiasmeren en motiveren om ‘the extra mile’ te gaan.
 Je kan terugvallen op een brede people management ervaring in veranderende omgevingen.
 Je bezit een scherpe mind, kan verbanden leggen, organiseren en je plannen verkopen en communiceren.
 Je overtuigt hen vanuit je analyse en slaagt erin hen tot finale beslissing te brengen.
 Je bent enthousiast en resultaatgericht.
 Ervaring in het opzetten en/of managen van agile development omgeving is een plus.
 Je bent leergierig, nieuwsgierig en hebt een brede interesse in business en IT processen en systemen.
 Je communiceert makkelijk met collega’s en senior management over technische en niet-technische items, zowel in gesproken als geschreven taal.
 Je bent tweetalig (NL-FR).

wat bieden wij?

Ons aanbod.
Je goed voelen werkt beter
Mensen leven niet langer om te werken. En ze werken niet langer om te leven. Ze leven en werken. In beide hebben ze grote ambities, maar het ene mag het andere niet in de weg staan.
Wij geloven zelfs dat het ene het andere versterkt. En vice versa. Want wie zich goed voelt in z’n job, voelt zich beter thuis. Wie z’n ambities buiten het werk kan waarmaken, zal z’n professionele ambities ook makkelijker waarmaken.
Daarom zorgen we er bij Stater voor dat mensen zich in beide helemaal kunnen ontplooien. Aangename collega’s die ook buiten de uren het voortouw nemen. Randstad, onze recruteringspartner gelooft ook in het evenwicht tussen ambities thuis en ambities op het werk.
Je goed voelen, werkt echt beter. En het voelt nog beter om te weten dat we met velen zijn. Wil je ook ontdekken hoe goed het voelt om bij STATER te werken? Neem dan nu contact op met Randstad, Patrick De Wijngaert, onze partner in deze recrutering. Tot gauw.

overzicht
functie
project leider / manager (m/v)
jobtype
voltijds
contracttype
lange opdrachten
referentie
CXRSP-58539
contact informatie
Patrick De Wijngaert
patrick.de.wijngaert@cx.ausy.be +32 11 368 166
+32 11 368 166