Deskundige waterleidingsplannen Brussel (vast)

14-9-2018 brussel 1
jobomschrijving

het duurzaam beheren van de watervoorraden
het ontwikkelen en realiseren van een gebiedsgericht en effectief beschermingsbeleid van de bronnen
het optimaal managen van de grondwaterputten
de coördinatie van de implementatie van waterveiligheidsplannen
de coördinatie van de bedrijfsinterne milieuzorg

Als deskundige waterveiligheidsplannen ressorteer je onder project coördinator waterveiligheid die rapporteert aan het afdelingshoofd Waterbronnen en Milieu. Je werkt samen met collegas van de eigen afdeling, van andere afdelingen binnen de directies productie en opslag, en distributie.

De waterveiligheidsplannen beogen de implementatie van een risicobeheerstrategie om het drinkwatersysteem en de levering van schoon drinkwater veilig te stellen. Als deskundige waterveiligheidsplannen ondersteun je de implementatie van de waterveiligheidsplannen Deze manier van werken levert een belangrijke bijdrage om de drinkwaterkwaliteit van bron tot tap te waarborgen...

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

Je beschrijft en/of actualiseert samen met de andere medewerkers van de directies productie en opslag, en distributiede processtappen die deel uitmaken van het drinkwatersysteem, met inbegrip van de bronnen, winning, behandeling, opslag en distributie
Je identificeert de gevaren en schat de mogelijke risicos in het drinkwatersysteem, en je beschrijft de mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en de waterkwantiteit
Per winning identificeer je op basis van deze risicoanalyse relevante parameters om op te nemen in het monitoringsprogrammaJe formuleert voorstellen van risico mitigerende maatregelen
Je geeft aan waar procedures en werkinstructies ontbreken en reikt input hiervoor aan je volgt de implementatie van risico mitigerende maatregelen mee op en je rapporteert hierover

jouw aanbod

Je hebt een diploma hoger onderwijs, bachelor of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur in de richting scheikunde of wetenschappen
Je hebt grondige kennis van de principes van RA/RM
Kennis van het concept van waterveiligheidsplannen en inzicht in het proces van drinkwaterproductie en distributie
Kennis van de wetgeving in relatie tot drinkwatervoorziening
Je hebt grondige kennis van courante software
Je hebt kennis van programmering in matlab, python of gelijkaardige software of je bent bereid dit aan te leren
Je levert een bijdragen aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Verantwoordelijkheid: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van De Watergroep
Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op belanghebbenden.
Je neemt initiatief en werkt vanuit de eigen functie aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie.
Je hebt een innoverende denkwijze. Je gaat geen vernieuwingen uit de weg en werk hier actief aan mee.
Je bent goed in het analyseren. Je legt verbanden en ziet oorzaken.
Je uit je mening en heb hierbij zicht op de consequenties hiervan. Je trekt logische conclusies van mogelijke oorzaken op basis van gegevens en kunt hier een hypothese uit formuleren.
Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (diploma, rijbewijs, goed gedrag, medisch geschikt, burger EER)

overzicht
functie
ingenieur (m/v)
jobtype
voltijds
contracttype
onmiddellijke vaste indienstname
sector
Dienstensector
referentie
DUORS-1030716
contact informatie
Laure Grauls & Kaat Meyns
hightechnics_leuven@randstad.be hightechnics_leuven@randstad.be
hightechnics_leuven@randstad.be

kantoorinformatie
Leuven Diestsevest
Diestsevest 14
3000 LEUVEN
003216301260
003216301260