Projectingenieurs bouwkunde/elektromechanica Brussel (vast)

25-10-2018 brussel 1
jobomschrijving

Je staat in voor het ontwerp en de bouw van drinkwaterinstallaties, zoals waterproductiecentra, reservoirs en watertorens. De te realiseren projecten zijn zeer divers en kunnen zowel renovaties en optimalisaties van bestaande installaties zijn, als volledige nieuwbouwprojecten. Deze projecten werk je uit binnen een multi-disciplinair team van gespecialiseerde medewerkers en aannemersbedrijven.

Als projectingenieur sta je in voor het leiden van projecten voor de realisatie van aanpassingen, renovatie en nieuwbouw van installaties voor de productie, transport en opslag van water. Je bent verantwoordelijk vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering van de werken, alsook voor de finale indienststelling.

Voornaamste opdrachten

Je werkt de detailengineering uit (ontwerp t.e.m. de opmaak van plannen, bestek en andere aanbestedingsdocumenten) van de nieuwe waterbehandeling- opslag- en/of pompinstallaties. Dit omvat:
voor de discipline elektromechanica omvat dit het in kaart brengen van de procescomponenten, het hydraulisch en mechanisch ontwerp, het ontwerp van laagspannings- en middenspanningsinstallaties, de uitwerking van concepten voor processturingen,voor de discipline bouwkunde omvat dit het vertalen van de ontwerptekeningen van de architect naar een bouwkundig ontwerp, het bepalen van de toe te passen bouwtechnieken, het vooronderzoek van de stabiliteitsaspecten van het gebouw, enzovoort

Je staat in voor de planning en de volledige coördinatie van de toegewezen projecten:
ontwerpen opmaken en tekenwerk begeleiden,
de volledige gunningsprocedure aansturen,
de planning en het budget opmaken,
de uitvoering van de werven en de indienststelling opvolgen,
de werkzaamheden van het projectteam operationeel organiseren,
de projectcommunicatie en -administratie organiseren, enzovoort

jouw aanbod

Je hebt een diploma Master of een ander diploma zoals vermeld in de lijst van diplomas. Voor deze vacatures zoeken wij expliciet naar kandidaten master in de ingenieurswetenschappen in de richting bouwkunde, elektromechanica, elektrotechniek of werktuigkunde.

Je hebt goede kennis van laag- en middenspanning, hydraulica, pneumatica, mechanica en automatiseringstoepassingen. Je hebt basiskennis van in waterbehandeling gebruikte chemicaliën.

Je hebt een goede kennis (op masterniveau) van bouwkunde (stabiliteit, materialen en technieken)

Kennis van waterbehandelingsprocessen zelf is een pluspunt.
Je hebt kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften.
Kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten is een pluspunt.
Je hebt kennis van projectmanagement.
Je hebt kennis van de courante software.
Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit.
Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op belanghebbenden.
Je neemt initiatief en werkt vanuit de eigen functie aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie.
Je uit je mening en heb hierbij zicht op de consequenties hiervan. Je trekt logische op basis van gegevens en kunt hier een hypothese uit formuleren.
Je stuurt medewerkers aan en motiveert zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.
Je levert een bijdragen aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Je bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen.

overzicht
functie
ingenieur (m/v)
jobtype
voltijds
contracttype
onmiddellijke vaste indienstname
sector
Dienstensector
referentie
DUORS-1030703
contact informatie
Laure Grauls & Kaat Meyns
hightechnics_leuven@randstad.be hightechnics_leuven@randstad.be
hightechnics_leuven@randstad.be

kantoorinformatie
Leuven Diestsevest
Diestsevest 14
3000 LEUVEN
003216301260
003216301260