Compensation & Benefits Specialist

15-7-2019 brussel
bedrijfsprofiel

Onze klant is marktleider in België voor distributeursmerken, bedient 250 miljoen klanten per jaar en biedt hen een assortiment met meer dan 24.500 producten. Het bedrijf telt ongeveer 900 verkooppunten en meer dan 15.000 mensen.
Voor onze klant zijn we op zoek naar Compensation & Benefits Specialist voor een opdracht van 6 maanden (om asap te starten)

jobomschrijving

Randstad Professionals HR is een gespecialiseerde divisie binnen de Randstadgroep. We bieden bedrijven ondersteuning in tal van HR domeinen en dat onder de vorm van projectsourcing.

In die functie draagt je bij tot het opstellen, onderhouden en updaten van alle principes inzake beloning en zo bijdragen tot de P&O-strategie.

Heel concreet heb je verantwoordelijkheden in de verschillende domeinen:

1. BELONINGSBELEID (15%)
Je stelt op, onderhoudt en update de elementen van het beloningsbeleid, je ziet toe op de toepassing ervan in de verschillende projecten, opdat de doelstellingen worden gehaald met respect voor de beloningsstrategie, evenals de nodige richtlijnen en procedures invoeren met het oog op een transparante communicatie en een correcte uitvoering van het beloningsbeleid.
• Je stelt op, onderhoudt en update de verschillende elementen van het loonbeleid van de onderneming in verschillende projecten en/of naar aanleiding van diverse gebeurtenissen
• Je stelt op de procedures, processen en richtlijnen die nodig zijn voor de toepassing
• Je voert uit analyses van de impact voor de werknemers en de onderneming (budget/positionering van de onderneming)
• Je verzekert een end-to-endproces door de verschillende actoren (HRBP, HRM, HR Admin,Payroll, Line Manager, Business …) te betrekken
• Je formuleert voorstellen formuleren met het oog op een permanente verbetering

2. PROJECTBEHEER (15%)
Je plant, coördineert, opvolgt en indien nodig aanpast zelfstandig verschillende projecten op het vlak van beloning conform het projectplan en de budgetten, termijnen en doelstellingen die overeengekomen zijn.
• Je implementeert projectgewijs nieuwe methoden en beloningsprojecten
• Je werkt mee aan ondernemingsprojecten in vertegenwoordiging van het luik C&B
• Je verenigt en coördineert de taken van de verschillende partijen (intern en extern) in het kader van het project
• Je coördineert en beheert de uitvoering van de projecten volgens de vastgelegde termijnen en budgetten
• Je verzekert een end-to-endproces
• Je verzekert de communicatie met de betrokken partijen
• Je verzekert de perfecte toepassing van de betreffende projecten

3. JAARLIJKSE BELONINGCYCLUS (30%)
Je verzekert de perfecte uitvoering van het beloningsbeleid en een duidelijke, transparante communicatie om een
consequente toepassing van het beloningsbeleid te garanderen.
• Je volgt de jaarlijkse verantwoordelijkheden betreffende de loonherziening, de berekening van
de bonussen, de betaling van de premies enz. op
• Je analyseert de beloningen ten overstaan van de markt en/of specifieke functies
• Je doet loonvoorstellen
• Je verzamelt en behandelt gegevens, je stelt overzichten en rapporten op
• Je brengt regelmatig en op aanvraag verslag uit bij het management

4. BUSINESS PARTNERING EN COMMUNICATIE (20%)
Op basis van je eigen expertise inzake beloning, richt je een partnerschap op, verstrekt je advies en verzekert je een optimale communicatie met de HRBM/HRM en de business, evenals met iedere andere betrokken partij, zodat de informatie, zowel op aanvraag als op eigen initiatief verstrekt, hen zo veel mogelijk helpt bij de verwezenlijking van hun doelstellingen.
• Je beantwoordt de vragen van interne klanten
• Je fungeert als contactpunt voor alle kwesties inzake beloning om een duidelijke communicatie naar de managers en werknemers toe te garanderen
• Je verstrekt advies inzake de toepassing van de procedures en richtlijnen
• Je richt een partnerschap op en verzekert de samenwerking met de HR-teams (one single voice towards the business) en de andere voornaamste betrokken partijen in de organisatie
• Je stelt gepaste oplossingen voor voor de vragen, verbeteringen of problemen, waarbij de medewerkers altijd centraal staan
• Je update de communicatiemiddelen

5. KENNISBEHEER (10%)
Je ontwikkelt constant de eigen gespecialiseerde kennis inzake beloning en compensatie & voordelen opdat de onderneming de jongste ontwikkelingen op dit gebied volgt. Je verzekert de naleving van de wettelijke bepalingen en reglementeringen inzake beloning opdat de organisatie te allen tijde in regel is.
Je volgt de wijzigingen in de wetgeving en nieuwe reglementeringen
Je deelt deze wijzigingen mee aan de verschillende betrokken partijen
Je onderhoudt/opbouwt de bronnen van kennis
Je identificeert de eigen opleidingsbehoeften en beantwoordt eraan
Je raadpleegt de gespecialiseerde literatuur en blijft op de hoogte van nieuwigheden
Je ziet erop toez dat het beloningsbeleid van de onderneming aan de markttendenzen en de wettelijke verplichtingen beantwoordt

6. FUNCTIECLASSIFICATIE (10%)
Je voert een classificatiesysteem van de functies in per werknemerscategorie (kaderleden, werknemers die niet in verkoop zitten, salesmedewerkers…) en verzkert de structurele opvolging hiervan opdat de functieclassificatie van werknemers upto-date is volgens de gekozen systemen.
Je verzekert de samenhang op niveau van de organisatie
Je organiseert en opvolgt de comités en vergaderingen
Je verzorgt de communicatie met de sociale partners en medewerkers

jouw aanbod

Je hebt 3 à 5 jaar ervaring in compensation & benefits
Je bent analytisch ingesteld
Je beschikt over een zeer goede kennis van de sociale wetgeving
Je hebt een goede kennis op het gebied van compensatie & voordelen
Je hebt ervaring in projectbeheer
Je bent nauwkeurig
Je zoekt graag naar oplossingen
Je communiceert vlot
Je bent tweetalig Frans Nederlands

wat bieden wij?

Een reguliere werknemer kan rekenen op een marktconform loon, aangevuld met maaltijdcheques, een onkostenvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering en de keuze tussen een firmawagen of een kilometervergoeding.
Een freelancer wordt vergoed met een marktconform dagtarief.

overzicht
functie
HR Advisor (m/v)
jobtype
voltijds, freelance
contracttype
lange opdrachten
referentie
CXRSP-60757
contact informatie
Isabelle Collard
isabelle.collard@cx.ausy.be 02 474 60 04
02 474 60 04