oude en nieuwe instrumenten voor extra flexibiliteit

'Er zijn kleine aanpassingen in de goede richting, al is dit wellicht niet de oplossing waarop de ondernemingen hadden gehoopt,' zegt Inger Verhelst van het gespecialiseerde advocatenkantoor Claeys & Engels over het wetsontwerp over wendbaar en werkbaar werk dat de regering vorige maand heeft goedgekeurd. Binnenkort legt Verhelst alles haarfijn uit tijdens een seminarie, vandaag  licht ze al een tipje van de sluier op.

Vandaag kennen we in ons land de stelsels van grote en kleine flexibiliteit. 'De kleine flexibiliteit', zegt Inger Verhelst, 'biedt eigenlijk weinig soelaas voor ondernemingen. De grote helpt ze wel, alleen is het probleem dat daar eerst een sectoraal akkoord én sociale onderhandelingen op bedrijfsniveau moeten zijn. Zodra dat gelukt is, biedt ze wel perspectieven om flexibeler te kunnen werken.'

Buiten het kader van de arbeidsduurregeling vinden ondernemingen nog andere instrumenten om flexibel te kunnen inspelen op een veranderende vraag. Uitzendarbeid is een bekend en populair instrument, al blijkt dat veel ondernemingen de strikte procedures niet altijd correct toepassen, wat al eens tot discussies leidt. Eenzelfde opmerking heeft Verhelst over het inzetten van zelfstandigen of onderaannemers. 'Goed opgestelde contracten zijn onmisbaar om te vermijden dat zelfstandigen of werknemers van onderaannemers als jouw werknemer beschouwd worden, met alle gevolgen van dien.'

Werknemers zullen 100 vrijwillige overuren ter beschikking hebben. Over die uren kunnen de werkgever en de individuele werknemer een overeenkomst sluiten.

bijkomende mogelijkheden

'Het is een rigide systeem en we merken dat veel ondernemers vragen hebben naar de juridische mogelijkheden om flexibeler te kunnen werken. Die zijn vandaag de dag toch nog beperkt', klinkt het. 'De veranderingen die er nu aankomen, bieden wel bijkomende mogelijkheden, maar op basis van de al bekende informatie kunnen we niet echt van een revolutie spreken.'

Niet alle plannen die Kris Peeters (CD&V) had, blijven overeind in het recente wetsvoorstel. Zo is het voornemen om de arbeidsduurgrenzen te verhogen gesneuveld. Ook de impact van de aangekondigde algemene annualisering van de arbeidsduur is al bij al beperkt. 'Werknemers zullen voorts ook 100 vrijwillige overuren ter beschikking hebben. Over die uren kunnen de werkgever en de individuele werknemer een overeenkomst sluiten. De werkgever zal er uiteraard wel voor moeten betalen, maar het strikte kader van vandaag valt weg en er zou geen inhaalrust moeten worden gegeven.' Interessant is ook de mogelijkheid die werknemers zullen krijgen om tijd op te sparen om later op te nemen wanneer ze nood hebben aan rust.

deeltijds werken

Een andere verbetering is de regeling van de glijdende werkuren, die tot nu in een wettelijke schemerzone zitten. 'In de nieuwe wetgeving worden ze gelegaliseerd, alleen moet een onderneming wel weten hoe ze dat correct kan organiseren', zegt de specialiste. 'Ook op het vlak van deeltijds werk komen er verbeteringen aan. Vroeger was een werkgever verplicht alle mogelijke uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Voortaan zou een algemeen kader volstaan, maar in principe moet je wel nog minstens een week op voorhand een uurrooster meedelen.'

infosessies vanuit de praktijk

Hoe de huidige regeling precies werkt, en hoe u als ondernemer maximaal gebruik kan maken van de nieuwe mogelijkheden, ontdekt u op de informatiesessies die Randstad organiseert in samenwerking met Claeys & Engels. Die worden geen droge opsomming van wetteksten, verzekert Inger Verhelst. 'We gaan niet goochelen met allerlei artikels. Het blijft natuurlijk technische materie, maar we vertrekken vanuit de hr-praktijk en de vragen die we zelf krijgen van ondernemers.'

 

Ook op het vlak van deeltijds werk komen er verbeteringen aan.