milieu en maatschappij waren nooit belangrijker bij keuze werkgever - Jan Denys.

Bij het kiezen van een werkgever plaatsten nooit meer mensen de zorg voor milieu en maatschappij in hun top vijf. Het is een van de opvallende conclusies uit onderzoek dat Randstad Research verrichtte naar wat werkgevers aantrekkelijk maakt.

 

Jaarlijks voert Randstad Research onderzoek naar de kwaliteit van de werkgeversmerken van de grootste Belgische bedrijven. De negentiende editie van het ‘Randstad Employer Brand Research’ bekeek de ‘employer brands’ van zowel de private als de publieke sector door samen met TNS de mening van 14.000 respondenten tussen 18 en 65 jaar te vragen.


De resultaten bevestigen enkele zekerheden. Zo blijft het salaris veruit de belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen. Maar het onderzoeksrapport dat Randstad eind april presenteerde, bevat ook enkele verrassende bevindingen. We zetten vier scherpe inzichten op een rij.

 

1. milieu en maatschappij waren nooit belangrijker

Het salaris, de werksfeer, de werkzekerheid… de belangrijkste criteria die de keuze voor een werkgever bepalen, blijven traditioneel dezelfde. In het Randstad Employer Brand Research 2019 plaatste bijna één op de vijf respondenten echter ook de zorg voor milieu en maatschappij in de top vijf. Nooit was de aandacht voor ‘Corporate Social Responsability’ zo doorslaggevend om voor een werkgever te kiezen. Bij jongeren loopt het belang zelfs op tot 25%. “Inderdaad opvallend”, beoordeelt Jan Denys, Director External Communication & Public Affairs Randstad.

“Het gebeurt niet vaak dat een criterium zo snel aan belang wint. Of het echt een nieuwe tendens is, zal de komende jaren blijken. Maar eigenlijk is dit een ruimere discussie. Of milieu en maatschappij nu belangrijk zijn voor het werkgeversmerk of niet, bedrijven zullen hieraan sowieso meer aandacht moeten besteden.”

 

2. de publieke sector is een meer aantrekkelijke werkgever dan de private

De publieke sector blijft globaal genomen veel aantrekkelijker om voor te werken dan de privésector. Zo’n 42% vindt werken voor een specifieke publieke werkgever aantrekkelijk. Het gemiddelde in de privésector bedraagt 34%. “De kloof wordt wel kleiner”, merkt Jan Denys op. “Het verschil van 16 procentpunten in 2012 is afgezwakt tot 8 procentpunten. Maar de vaststelling is duidelijk: ook in tijden van hoogconjunctuur blijft de publieke sector aantrekkelijker als werkgever.”

"De balans tussen werk en privé blijft belangrijk. Bedrijven moeten hier dus aandacht voor hebben."

 

3. de work-life balance is voor jongeren niet belangrijker dan gemiddeld

Het onderzoek bevestigt ook dat de balans werk-privé niet belangrijker is bij jongeren dan gemiddeld. Het is zelfs eerder omgekeerd. De work-life balance scoort het laagst bij wie jonger is dan 25 jaar en het hoogst bij de groep tussen 35 en 54 jaar. Pas na 55 neemt het belang opnieuw iets af. “Kinderen hebben bepaalt of het belangrijk is”, legt Jan Denys uit. “Dat neemt niet weg dat de balans tussen werk en privé wel belangrijk blijft in de keuze voor een werkgever. Enkel loon, werksfeer en werkzekerheid scoren hoger. Bedrijven moeten hier dus aandacht voor hebben.”

 

4. werkzekerheid blijft belangrijk als de economie goed draait

Twee op de drie werknemers willen loon inleveren voor werkzekerheid. Meer precies: gemiddeld willen de respondenten daarvoor 6% van hun salaris inleveren. Jongeren willen met 9% het meest inleveren. “Dat geeft aan hoeveel werkzekerheid waard is”, vindt Jan Denys.

“Als 64% loon wil ruilen voor werkzekerheid, dan zegt dat iets over hoe groot het belang van die zekerheid blijft, zelfs als de economie het goed doet.”