discriminatieval staat wijd open

Uiteraard wil u niet discrimineren, maar dat is geen garantie dat u nooit om die reden aangeklaagd zal worden. Advocaat Filip Tilleman ziet het aantal discussies toenemen, en raadt ondernemingen aan zich zo goed mogelijk in te dekken.

Een van de meest dominante thema’s op de werkvloer vandaag is discriminatie. Twintig jaar geleden stonden in de bibliotheek van elk advocatenkantoor dikke boeken over dat onderwerp, maar werden die nooit geraadpleegd. Vandaag krijgen wij elke dag drie tot zelfs tien vragen over het onderwerp, vaak naar aanleiding van een klacht na ontslag.’

 

slinger slaat door

Advocaat Filip Tilleman, die al vele jaren ervaring heeft in het arbeidsrecht, luidt de alarmbel tijdens de voorstelling van de nieuwste editie van zijn ‘Wikipedia van het arbeidsrecht’, de Randstad Werkpocket die volledig online raadpleegbaar is op www.werkpocket.be. ‘Vaak zien we het verboden criterium leeftijd opduiken in die discussies. Dat is ergens logisch: jarenlang was leeftijd een van de pijlers in het arbeidsrecht en vele (sectorale) cao's, denk maar aan de brugpensioenregeling.’

Filip Tilleman looft de discriminatiewetgeving die het aantal gevallen van onrechtmatige discriminatie op de werkvloer drastisch heeft verminderd. Alleen, zo waarschuwt hij, slaat de slinger vaak te ver in de andere richting door, wat leidt tot rechtsonzekerheid. ‘Ik mag niet deelnemen aan een dure opleiding? Discriminatie vanwege mijn leeftijd!’

 

een beetje zwanger

U dacht dat zwangerschap een duidelijk criterium was - want je kunt niet ‘een beetje zwanger’ zijn? En toch: Filip Tilleman wijst op een arrest van het arbeidshof in Hasselt. Dat breidde de bescherming tegen ontslag vanwege zwangerschap uit naar een werkneemster die had aangegeven dat ze een in-vitrobehandeling zou ondergaan.

Of wat te denken van een Joodse dame die van haar werkgever een andere werkplek kreeg toegewezen – minder ‘the place to be’ dan waar ze vroeger zat – en die hr-beslissing discriminerend noemde, omdat ze gebaseerd zou zijn op haar religie?

 

verzuring dreigt

‘Er dreigt een enorme verzuring van de arbeidsrelatie als bij elke hr-beslissing rechters en advocaten meekijken over de schouder’, stelt de jurist vast. ‘Daarom moeten we op zoek naar een evenwicht: discriminatie helemaal bannen, maar tegelijk vermijden dat dagelijkse beslissingen onder vuur komen vanwege vermeende, maar niet bedoelde, discriminatie. Vaak zien we overigens dat het alléén over de vergoeding gaat waar iemand recht op heeft bij discriminatie, niet over de beslissing op zich.’

Filip Tilleman heeft ook concrete tips voor ondernemingen. ‘Zog dat evaluaties correct verlopen en goed gedocumenteerd zijn. Op die manier kun je aantonen dat het presteren, en niet de leeftijd, een reden is om iemand niet te laten deelnemen aan een dure opleiding. Als je dat niet op tafel kunt leggen, kan elk van de verboden criteria bovengehaald worden om discriminatie te argumenteren. Er is altijd wel iets dat relevant kan zijn, want we zijn nu eenmaal allemaal unieke mensen met een leeftijd, geslacht, geloof, afkomst, geaardheid...’


 

disclaimer
Randstad vindt het als grootste human resources-dienstverlener van het land belangrijk om op deze blog arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken aan bod te laten komen. Dit wil niet zeggen dat we automatisch de standpunten onderschrijven van de specialisten die in onze publicaties het woord nemen.