student
student

meer studenten aan het werk tijdens lesuren, ook zwartwerk neemt toe.

  • zwartwerk neemt toe.
  • telewerk doet zijn intrede bij studentenarbeid. 
  • magazijnier wipt over kassier(ster) en administratief bediende en is populairste studentenjob.

De voorbije jaren stelden we een systematische groei vast van studentenarbeid. Zelfs in tijden van recessie bleef dit segment groeien. De coronacrisis zorgde ervoor dat deze heel lange opgaande trend werd doorbroken. Dat blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van Randstad Research bij 1.000 studenten. 85% van alle bevraagde studenten geeft aan dat ze gewoonlijk (zonder gezondheidscrisis) tijdens de zomervakantie (78%) of tijdens het jaar (72%) betaald werk zouden verrichten. Uiteindelijk deed slechts 76% van alle bevraagde studenten betaald werk (tegenover 84% vorig jaar). Zowel het aandeel studenten dat werkt tijdens de zomervakantie (64% versus 76%), als het aantal jobstudenten dat werkt tijdens de rest van het jaar (63% versus 70%) daalde ten opzichte van vorig jaar.

Er hebben niet alleen minder studenten gewerkt. Ze werkten gemiddeld ook minder uren omwille van corona. Zo geeft 37% van de bevraagde respondenten die vorig jaar heeft gewerkt aan minder uren te hebben gewerkt. Het gemiddeld verlies betreft 48% van het totaal aantal werkuren. De mediaan voor het aantal gewerkte dagen ligt een stuk lager: 30 dagen. Dat is 10 dagen minder dan vorig jaar. Uiteraard is deze daling het gevolg van het beperkte aantal vacatures voor studenten, te wijten aan de coronacrisis.

aantal studenten dat zonder contract werkt is toegenomen.

In vergelijking met de bevraging van vorig jaar is het aantal studenten zonder contract duidelijk toegenomen. Vorig jaar was dat zo bij 21% van de studenten. Vandaag gaat het om 26%. Dat is 5 pp. meer dan de recordscore van 2009 en 2019. Ook bij de studenten jonger dan achttien gaat het al enkele jaren op rij de verkeerde kant uit. Maar liefst 43% werkt zonder contract. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017 (22%). Het grootste aandeel studenten zonder contract vinden we in ‘andere diensten’ (48%). Ook in kleine bedrijven (maximaal tien werknemers) loopt dit aandeel op (34%).

meer studenten aan het werk tijdens lesuren.

Studenten werken ook vaker buiten de vakantieperiodes met een vast uurrooster (26% versus 21% vorig jaar). Zo’n 55% is tijdens het weekend aan de slag (14% van het totaal). 17% werkt ook tijdens de week. De groep die zowel tijdens de week als in het weekend werkt, blijft dus redelijk beperkt. Vooral het aantal studenten dat tijdens de lesuren of colleges werkt nam toe (18% versus 12% vorig jaar). Waarschijnlijk een rechtstreeks gevolg van het vele homeschooling en de virtuele lessen.

telewerk doet zijn intrede bij studentenwerk.

Een interessante nieuwe trend bij de werkende studenten is dat de coronapandemie ervoor heeft gezorgd dat ook daar telewerk zijn intrede doet. 30% van de studenten geeft aan telewerk te hebben toegepast. Bij 19% ging het over 100% telewerk en bij 11% over een mix van tele- en kantoorwerk. Telewerk vond overigens plaats binnen alle leeftijdscategoriën: het kwam het vaakst voor bij 25-plussers (41%). Maar ook 17% van de min 18-jarigen paste één of andere vorm van telewerk toe. 

 

quote icon

Bedrijven laten niet alleen thuiswerk toe voor studenten die reeds voordien werkten in het bedrijf maar zelfs voor nieuw startende studenten. Een mooier voorbeeld van het mainstream worden van telewerken is moeilijk te vinden. De vraag die zich de komende jaren zal stellen is in welke mate studenten zullen kunnen blijven thuiswerken na de coronapandemie en of een hybride werkvorm blijvend zijn ingang zal gevonden hebben bij studentenarbeid"

Wim Van der Linden
woordvoerder bij Randstad

vooral horeca en middelgrote bedrijven creëerden studentenjobs.

De sectoren die het meest beroep doen op studenten zijn overduidelijk de horeca (23%), de detailhandel (19%) en de overheid/social-profit (10%). Vrije tijd (8%) en productiebedrijven (8%) vervolledigen de top 5, die trouwens geen impact kent door corona en ongewijzigd blijft ten opzichte van vorig jaar. Met een stijging van 4 pp. zijn het vooral de middelgrote bedrijven die tijdens het afgelopen coronajaar meer studenten te werk hebben gesteld (39% versus 35%). Bij de grote bedrijven (+100 medewerkers) daalde het aantal met 3 pp. (18% versus 21%) en bij de kleine bedrijven bleef het stabiel (33% versus 34%) Doorheen de jaren zien we een lichte verschuiving van groot naar klein. Het aandeel studenten dat werkt in een groot bedrijf is de voorbije vijf jaar afgenomen van 27% naar 18%.magazijnier populairste studentenjob.

De meeste studenten gaan aan de slag als magazijnier (12%), kassier(ster) (11%) en administratief bediende (8%). Magazijnier wipt dus van de derde naar de eerste plaats. Dit hoeft niet te verbazen gezien men in de logistiek heel wat extra werk te verzetten had. 

quote icon

Het positieve nieuws is dat de arbeidsmarkt voor studenten zich herstelt. Hoewel dit nog steeds een daling van 15% is ten opzichte van dezelfde periode in 2019, waren er in de paasvakantie meer dan tweemaal zoveel studenten aan de slag tegenover de catastrofale paasweken vorig jaar. En ook de zomervakantie zien we positief tegemoet nu sectoren met traditioneel veel jobstudenten - zoals de horeca, pretparken en bioscopen - opnieuw opgestart zijn"

Wim Van der Linden.  
woordvoerder bij Randstad

studenten aan het werk : de impact van corona

download het rapport