https://www.randstad.bebelgzoektwerk
https://www.randstad.bebelgzoektwerk

Belgen vinden op een andere manier werk dan de rest van de wereld. Publieke arbeidsmarktbemiddelaars (VDAB, Actiris en Forem), uitzendbureaus en persoonlijke contacten/referenties zijn de meestgebruikte kanalen. Vacaturesites (Indeed, Monster, … ), Google en andere sociale media volgen op ruime afstand. Hiermee wijkt België sterk af van de rest van de wereld. Dit blijkt uit het onderzoek 'Werk zoeken en vinden op de arbeidsmarkt' van Randstad Research in 32 landen.

publieke arbeidsmarktbemiddeling en uitzendbureaus scoren beter dan elders, vacaturesites minder goed.

  • Belg vindt vaakst werk via publieke arbeidsbemiddelaars, uitzendkantoren en informele kanalen.
  • vacaturesites rukken op, maar scoren minder goed dan elders in de wereld.
  • vrouwen vinden minder vaak werk via social media.

zoekt en vindt de Belg nog altijd werk zoals 50 jaar geleden?

“Jongeren zoeken en vinden nog altijd werk zoals 50 jaar geleden”, schreef Fons Leroy (voormalig gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse arbeidsmarktbemiddelaar VDAB) vorig jaar in zijn boek No Jobs. Nieuw onderzoek van Randstad Research toont aan dat deze stelling maar voor een deel klopt. Het bedrijf vroeg wereldwijd 41 000 respondenten via welk kanaal ze het voorbije jaar werk hebben gezocht en/of gevonden. De Belgen zoeken gemiddeld via vier kanalen een job, en vinden er een via twee kanalen.

grote trouw aan gevestigde kanalen – Google nu al belangrijkste digitale speler.

In België hebben de gevestigde kanalen nog altijd het grootste aandeel bij wie werk heeft gevonden, meer dan waar ook ter wereld. De publieke arbeidsbemiddeling haalt nipt goud met 28 procent. Uitzendbureaus en persoonlijke connecties of referenties delen de tweede plaats met 26 procent. Op dit vlak heeft Fons Leroy gelijk: deze kanalen bestonden een halve eeuw geleden ook.

Google voert met 17 procent het digitale peloton aan. Vacaturesites halen samen 15 procent. Daarna volgen Facebook (13 %), LinkedIn (9 %) en Twitter (7 %). Websites van bedrijven halen 12 procent.

Printadvertenties hebben het meeste terrein prijsgegeven: ze hangen aan de staart met slechts 6 procent, wat nog altijd beter is dan het buitenland. Informele netwerken (connecties, referenties) hebben dan weer geen last van de digitalisering.

quote icon

Vacaturesites en social media hebben duidelijk hun plaats veroverd. De digitale kanalen zijn belangrijker dan ooit bij het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zeker in België is dit niet ten koste gegaan van de klassieke tussenpersonen, zoals publieke bemiddelaars en uitzendkantoren. Dit komt o.a. doordat de Belgische spelers al vroeg op de digitale trein zijn gestapt. In die zin kunnen we stellen dat digitaal op de arbeidsmarkt het nieuwe normaal is, ook voor de traditionele spelers.” - Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad.

aandeel dat via dit kanaal werk heeft gevonden

  België (n=1060)

  internationaal

VDAB, Actiris, Forem (publ. arbeidsmarktbemiddelaars)

28%

12%

uitzendbureaus

26%

17%

connecties / referenties

26%

31%

Google

17%

17%

werving & selectie, search

16%

20%

vacaturesites

15%

38%

Facebook

13%

11%

bedrijfssites

12%

19%

LinkedIn

9%

13%

Twitter

7%

5%

jobbeurs

6%

13%

advertentie (print)

6%

  -

grote verschillen tussen België en de rest van de wereld.

Opvallend zijn de verschillen tussen België en de rest van de wereld voor de kanalen waarmee men een job vindt.

  • De Belgische arbeidsmarktbemiddelaars doen het met 28 procent ruim dubbel zo goed als hun buitenlandse collega's (12%).
  • De uitzendkantoren in België (26%) scoren net geen tien procent hoger dan hun buitenlandse tegenhangers (17%).
  • Vacaturesites hier zijn goed voor 15 procent, nog niet de helft van de 38 procent elders ter wereld.

Google haalt in België een vergelijkbaar marktaandeel (17%) als in de rest van de wereld. Hiermee laat Google zowel hier als internationaal LinkedIn, Facebook en Twitter achter zich.  In tegenstelling tot vacaturesites doen social media het in België wel even goed als internationaal.

Jan Denys ziet twee mogelijke verklaringen voor de sterke prestaties van VDAB, Actiris en Forem:

quote icon

Eerst en vooral hebben onze publieke bemiddelaars sneller dan in de meeste landen ingezet op een digitale strategie. Daarnaast hebben ze een sterkere structurele samenwerking  - ook digitaal - uitgebouwd met de private spelers, met name uitzendkantoren en rekruteringsbureaus.

vrouwen vinden minder vaak werk via sociale media.

Opvallend is het leeftijds- en gendereffect bij Google en social media. Mannen vinden vaker dan vrouwen werk via deze kanalen. De verschillen zijn zelfs vrij groot. Dit is opmerkelijk omdat mannen niet systematisch meer zoeken via deze kanalen.

aandeel dat werk vindt via Google en sociale media

  % mannen

  % vrouwen

Google

23%

12%

LinkedIn

13%

5%

Facebook

16%

11%

Twitter

10%

3%


Dat jongeren vaker een job vinden via deze kanalen, ligt meer in de lijn der verwachtingen. Zo vindt 24 procent van de min-25-jarigen werk via Google, tegenover slechts 6 procent van de 55-plussers. Andere social media laten gelijkaardige resultaten optekenen.

Bij Google is er geen verschil tussen laag-, midden- en hooggeschoolden. Hooggeschoolden vinden vaker een job via LinkedIn en Twitter.

studie op 4 continenten.

De studie 'Werk zoeken en vinden op de arbeidsmarkt' van Randstad Research werd uitgevoerd bij 41 000 werknemers in 32 landen, gespreid over 4 continenten: Europa, Oceanië, Azië en Amerika.

  • Europa: België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Polen, Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Rusland en Oekraïne
  • Azië: Indië, China, Japan, Singapore, Hong Kong en Maleisië
  • Amerika: Canada, Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië
  • Oceanië: Australië en Nieuw-Zeeland

download de studie

download de studie