statement.

Een terugkeer naar de werkplaats en een aangepaste werkwijze zijn belangrijk om de veiligheid en gezondheid van de werknemers en een sterk economisch herstel te verzekeren. De 'Safely Back to Work'-alliantie die we in maart 2020 lanceerden, heeft haar bereik en netwerk van deelnemende partners met succes uitgebreid. Deze wordt nu geleid door onze wereldwijde sectorvereniging, de World Employment Confederation (WEC). Als leider van deze Alliantie zal de WEC de landenfederaties en de leden uit de privésector blijven betrekken, in nauwe samenwerking met hun lokale autoriteiten en andere relevante belanghebbenden, om een veilige terugkeer naar het werk voor werknemers en organisaties over de hele wereld te ondersteunen. Op die manier wordt de cruciale rol van de private arbeidsbemiddelingssector in het tot stand brengen van gezonde, veerkrachtige arbeidsmarkten en economisch herstel voor zowel landen, organisaties als individuen na Covid 19 versterkt. Voor meer informatie of om toe te treden tot de groeiende Alliantie, ga naar wecglobal.org.