https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

I can still recall the resistance to fax machines at Randstad. I'm talking about no more than 25 years ago. They came anyway. Did fax technology change our core mission? No. In essence, our job is still quite simple: directing people who are looking for work to companies that are looking for people. And vice-versa. Everything we do is focused on people and work. After all, work plays a pivotal role in all our lives. Work allows self-sufficiency and is a way to find fulfilment. Our logo – as open arms – remains the symbol of those values, our mission or 'purpose'. More than half a century after our foundation, we still keep our promise of 'good to know you' each and every day. We get to know people properly and are reliable in helping them.

IT-ondernemer Geert Houben stond mee aan de wieg van Cubigo: een onlineplatform dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laat wonen, via een reeks gebruiksvriendelijke tablettoepassingen zoals videocommunicatie met een arts, het bestellen van maaltijden of een taxirit, medicatieherinneringen, tot het op afstand delen van bloeddrukwaarden met medisch personeel.

'Toen mijn grootmoeder naar een rusthuis moest, en duidelijk werd hoe complex dat allemaal in elkaar zat, ging ik op zoek naar oplossingen om de zorg te vereenvoudigen. Ik bundelde mijn expertise met die van een huisarts met een duidelijke visie op de zorg van de toekomst en Cubigo was geboren. Ons systeem is momenteel via onder meer assistentiewoningen, mutualiteiten en zorgverstrekkers operationeel in België, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.'

'Digitale technologie speelt een steeds duidelijkere rol binnen de gezondheidszorg', vertelt Geert Houben. 'Ze verlicht het werk van de zorgverlener en geeft eindgebruikers meer empowerment. Dankzij smartphones, tablets en mobiel internet kan in principe vandaag iedereen op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot zijn of haar zorg.'

nieuwe zorgsystemen

De huidige Belgische zorgsystemen zijn echter nog niet helemaal op die technologie ingericht, gaat Geert Houben verder. 'Het op afstand verlenen van zorg, zoals videogesprekken met dokters, of het inzetten van sensoren om medische parameters te registreren, zit nog niet vervat in de terugbetalingen aan de patiënt via de mutualiteiten. Dat bemoeilijkt momenteel de realisatie van digitale innovaties binnen de zorgsector.'

meer menselijkheid

Het gebruik van nieuwe technologieën gaat zeker niet ten koste van het menselijke aspect binnen de gezondheidszorg, meent Geert Houben. 'Een koude robot zal nooit de plaats innemen van de warme handen van een verpleegkundige. Dankzij die digitale technologie krijg je wél efficiëntiewinst. Er moeten minder documenten ingevuld worden, de telefoon wordt vervangen door andere communicatiemiddelen en bepaalde medische gegevens worden automatisch geregistreerd. Daardoor komt er meer tijd vrij voor de warme kant van de zorgverlening, namelijk het menselijk contact. Dat is in het voordeel van elke patiënt, en in het bijzonder van wie extra zorgbehoevend is.'

kwaliteitsgarantie

Digitale innovaties verhogen anderzijds ook de kwaliteit van de zorg, volgens Geert Houben. 'Medische gegevens worden dankzij softwaretoepassingen realtime verzameld. En die data is gelijktijdig door meerdere zorgverleners én de patiënt toegankelijk en inkijkbaar. Anderzijds zal technologie ons ook helpen bij de vergrijzing. De komende 50 jaar zullen heel veel mensen zorgbehoevend worden. Onze huidige middelen en het aantal personeelsleden zullen niet langer volstaan om die grote vraag te beantwoorden. Technologie zal er dan voor zorgen dat de kwaliteit van onze zorg op niveau blijft.'

interesse in meer inzichten over de toekomst van de medische sector?

Schrijf je in voor het Randstad Medical-seminarie op 19 oktober.