levenslang leren.

In België heerst een negatief beeld over levenslang leren. Veel commentatoren zijn van mening dat ons land ter zake slecht scoort en onvoldoende voorbereid is op de toekomst.

meer weten

employees and their careers.

Despite nearly half of workers believing they could easily find a new job, 73% said they wanted to stay with their current employer.