download

download
Press-Inspraak_en_medebestuur-NL-480x320
Press-Inspraak_en_medebestuur-NL-480x320

Als we de consultants moeten geloven dan voltrekt zich op de bedrijfsvloer heden ten dage een arbeidsorganisatorische revolutie. Door snel veranderende globale markten en digitale disruptie zou er sprake zijn van decentralisatie waarbij veel beslissingen worden gedelegeerd aan (semi-)autonome teams. Uit onderzoek van Randstad blijkt dat deze stelling met een korrel zout moet worden genomen. Volgens de werknemers nemen de mogelijkheden om te participeren doorheen de tijd niet toe. De traditionele hiërarchische arbeidsorganisatie is weerbarstiger dan men denkt. Uit dezelfde studie blijkt ook dat de vakbonden nog steeds over een stevig draagvlak beschikken in de bedrijven. Dit draagvlak is de voorbije 4 jaar, na een vroegere daling, zelfs opnieuw toegenomen.

geen revolutie

Randstad onderzoekt al sinds 2004 het participatiegedrag van werknemers in bedrijven en is dus goed geplaatst om te checken of de aanname klopt  dat er op de werkvloer sprake is van een arbeidsorganisatorische revolutie waarbij beslissingsprocessen worden gedecentraliseerd en veel beslissingen worden gedelegeerd aan (semi)-autonome teams. De resultaten uit het onderzoek lijken deze aanname in elk geval niet te ondersteunen. Als aan werknemers op een schaal van 1 tot 10 wordt gevraagd hun mogelijkheden tot participatie in te schalen, dan is het algemeen gemiddelde 6,3. Dat is weliswaar een kleine stijging ten opzichte van 4 jaar geleden (toen 6,1) maar blijft onder de score van 2008 (6,5). Over een langere periode is er geen sprake van een structurele stijging, integendeel. Ook dit jaar liggen de scores in de privésector hoger dan in de publieke sector. Dit verschil is echter alleen te merken in organisaties met meer dan 100 werknemers. In kleinere publieke organisaties zijn werknemers meer tevreden dan de collega’s van de privésector.

verlies weer goedgemaakt 

In 2012 bleken de institutionele participatiekanalen zoals de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale delegatie minder populair dan 4 jaar geleden. Anno 2016 hebben ze dit verlies globaal genomen weer goedgemaakt. Vermoedelijk is hier sprake van een conjunctureel effect.

interesse in sociale verkiezingen toegenomen 

In vergelijking met 2012 is de interesse van de werknemers voor de sociale verkiezingen ook opnieuw toegenomen. 53% van alle werknemers is geïnteresseerd en 55% zou gaan stemmen indien men de kans hiertoe krijgt (72% in bedrijven waar zeker verkiezingen plaatsvinden). In beide gevallen is dit een sterke stijging ten opzichte van 4 jaar geleden (resp. 40 en 48%). De daling die we in 2012 vaststelden zet zich dus niet door. Integendeel.

geen spoor van afkalvend draagvlak

Tenslotte blijkt dat het draagvlak van de vakbonden in de onderneming groot blijft en na een daling in 2012 zelfs opnieuw stijgt. 71% van de werknemers stelt dat vakbonden weten wat er leeft bij werknemers. Vier jaar geleden was dit 66%. 53% van de werknemers voelt zich sterk betrokken bij de vakbond. Vier jaar geleden was dit slechts 44%. In tegenstelling tot wat sommige trendwatchers menen is er dus geen sprake van een structurele daling van het draagvlak van de vakbonden in de Belgische bedrijven. De vorige daling had wellicht vooral conjuncturele oorzaken.

meer informatie:
Jan Denys
Director Corporate Communications
GSM: 0495 599 415
#randstadbelgium
#denysjan