https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

The wage continues to be one of the most important reasons why we do or do not want to work for a company. Nevertheless, more money doesn't always make us happier. British psychologist Claudia Hammond examines 7 hypotheses which help employers find a balance between well paid and motivated employees.

quote icon

'People prefer respect to money but money is important because we use it as a gauge for respect' - Claudia Hammond, psychologist and author of Mind over Money

hypothesis 1: higher wages do not make you happier

People are prepared to leave a job they enjoy and colleagues they get on well with to go elsewhere for a higher wage. 'Nevertheless, the relationship between a salary and job satisfaction is quite weak. A higher wage doesn't really make you happier', says Claudia Hammond, who investigated scientific research about money for her book Mind over Money . 'People often get this wrong and think that a higher wage will make them happier.'

Why are we tricked by a wage? 'Salary is a symbol of status and prestige, a way of gauging how much we are valued', she explains. 'People prefer respect to money but money is important because we use it as a gauge for respect'

hypothesis 2: people have a problem with the idea that they are being paid unfairly

If job satisfaction is the criteria, then the fairness of our wage is more important than the exact amount that appears in our accounts every month. It's not how much we earn that is important, but how much we earn compared to others.

quote icon

'We hate the idea that we are being paid unfairly. We consider this to be a loss and dislike losing', adds Claudia Hammond.

She refers to a phenomenon that is called loss aversion in psychology. 'We place huge importance on suspicions that a colleague has more even if we already have a high salary and the difference doesn't amount to much'

hypothesis 3: lowering wage tension is a good initiative

The difference between the highest and lowest wages in an organisation is increasing and Claudia Hammond believes this a negative development. It is the reason for a great deal of bitterness. Employees become extra critical of management decisions as a result; they earn so much money but can't even make a decent decision.

'Lowering wage tension is a good initiative', explains the psychologist. 'You don't want to make it look like you value one person much more than another. You want to create the feeling that everybody is working together, that everyone is pulling in the same direction. That is really tricky when there are huge wage differences.'

hypothesis 4: an inefficient bonus system can have undesirable effects

Bonuses are a way to motivate employees to put in improved performances. The research that Claudia Hammond examined about the effectiveness of bonuses showed that they are most effective for piece-work.

stelling 5: werknemers moeten geloven dat de beloning haalbaar is

'Collectieve bonussen kunnen effectiever zijn dan individuele', zegt Claudia Hammond. 'Het probleem met individuele stimulansen is dat ze de samenwerking tussen mensen kunnen verminderen, omdat ze voor competitie zorgen.'

Maar soms is de directe link tussen individuele productiviteit en de verkregen beloning bij collectieve bonussen te onduidelijk, waardoor die dan weer minder effectief zijn. 'Werknemers moeten geloven dat het mogelijk is om de beloning te krijgen. Het moet dus heel duidelijk zijn wat ze er precies voor moeten doen.'

stelling 6: mensen worden graag geprezen

We weten dat extra salaris ons maar een beetje gelukkiger maakt. Maar we weten ook dat mensen zich toch vaak aangetrokken voelen tot een job met een hoger loon. Wat betekent dit voor werkgevers? 'Het is moeilijk', geeft Claudia Hammond toe. 'Wat werkgevers wel kunnen doen, is mensen anders waarderen. Ze kunnen hun werknemers “loven”. Dat klinkt ouderwets, maar heeft wel een groot effect. Managers zeggen wel eens dat mensen zelf weten of ze het goed gedaan hebben en dat lof daarom niet nodig is. Dat is fout: mensen worden heel graag geprezen.'

stelling 7: als mensen vinden dat ze onderbetaald zijn, gaan ze trager werken

Er zijn nauwelijks mensen die vinden dat ze overbetaald zijn, stelt Claudia Hammond vast. Wie een hoog loon krijgt, vindt altijd wel argumenten om dat te verantwoorden. Er zijn veel meer mensen die vinden dat ze onderbetaald worden, en dat is problematisch. De psychologe wijst op de equity theory.

'Die theorie zegt dat je op de werkplek inschat of je correct, over- of onderbetaald wordt, en dat je die inschatting dan zal compenseren. Als mensen vinden dat ze onderbetaald zijn, gaan ze trager werken. Of ze stoppen met het vertonen van wat we citizen behaviour noemen, dingen die iedereen ten goede komen, zoals het papier in de printer aanvullen.'

Claudia Hammond is docent psychologie en presentator bij de BBC. Ze schrijft ook boeken voor het brede publiek, zoals onlangs 'Mind over Money – The psychology of money and how to use it better'. 'Wat mij interesseert, is hoe geld, of het gebrek eraan, effect heeft op de manier waarop we denken, voelen, handelen. Ik wilde weten hoe we door bepaalde denkfouten niet altijd de beste financiële beslissingen nemen.'