afgelopen zomer ging 11% meer studenten aan het werk: nieuwe studentenwetgeving neutraliseert laatste motief voor zwartwerk

Afgelopen zomer zette Randstad 11% meer studenten aan het werk dan in de zomer van 2016. Enerzijds wijst Randstad er op dat de toename opnieuw een bevestiging is van de jarenlange opmars van het aantal werkende studenten in ons land én dat de opflakkerende conjunctuur zeker ook een rol speelt. Anderzijds is het volgens Randstad een aanwijzing dat de nieuwe wetgeving het laatste motief van werkgevers om studenten zonder contract aan het werk te zetten heeft geneutraliseerd.

steeds meer studenten werken

In 2016 ging een recordaantal studenten met een studentencontract aan het werk. En sinds het begin van de metingen in 2004, rapporteert de Randstad-studentenstudie een toename van het aantal jobstudenten. Eerst werkten studenten vooral tijdens de zomermaanden. Dankzij de steeds fexibelere regelgeving die het inschakelen van studenten ook tijdens de rest van het jaar voordeliger maakte, werken steeds meer studenten nu ook buiten de zomermaanden.

zwartwerk gewit?

De gewijzigde wetgeving lijkt het laatste motief van werkgevers om studenten zonder contract aan het werk te zetten weg te nemen. Uit een rondvraag bij de Randstadconsultants blijkt immers dat het voor werkgevers vroeger een stuk moeilijker was om studenten te vinden voor korte opdrachten.

"Logisch, want een opdracht van enkele uren betekende dat ze een volledige werkdag verloren. Ze gaven dus de voorkeur aan opdrachten van volledige dagen. Sinds begin dit jaar slagen onze consultants er veel vlotter in om studenten in te schakelen voor korte opdrachten. Voor werkgevers zijn er dan ook geen objectieve redenen meer om studenten zonder contract aan het werk te zetten. De risico's van zwartwerk wegen immers niet op tegen de voordelen van het nieuwe - erg flexibele en voordelige- systeem van 475 uren.", Jan Denys, arbeidsmarktspecialist van Randstad

Tot slot voorspelt Randstad dat dit jaar een recordaantal studenten aan het werk zal gaan en dat het record van vorig jaar (502.297, bron RSZ) opnieuw zal verbroken worden.