https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

Your cv isn't a standard document: it's your personal entry ticket to the job market. It provides information about you, your education, interests, abilities and work experience. Your cv also contains your contact details: your mobile number, email address, LinkedIn profile and possibly your Twitter account.

1. personal details:

List all your contact details together (name, address, telephone number, email address). After that, list all your other personal information that you want to share (nationality, date and place of birth, possibly marital status). Leave out headings such as 'name', 'address', 'telephone number' etc. These make your cv unnecessarily cluttered.

2. education:

List your highest level of education (primary, secondary, higher etc.). List the name of your course first, followed by the name of the educational institution and dates. It might also be worth listing courses that you have not completed on your cv if they are relevant to the positions you are applying for. If you decide to do list an uncompleted course, do so in a positive way. For example: 'BA in Tourism - 2 years completed', and not 'BA in Tourism - did not graduate.'

3. courses:

List any courses you have taken that are relevant to the job you're applying for.

4. experience:

Make a list of your experience. This might be previous or currents jobs, as well as internships, holiday work, volunteering etc. be specific. First list your role, then the company and period you worked there. Then, list your responsibilities if these are relevant. This will allow a potential employer to assess whether you have the right experience more quickly. Have you had many jobs (interim jobs, others etc.)? Your potential employer might get the impression that you're unable to stay in any one job for long. In this case, try grouping together similar experiences. Do you not have any work experience yet? Don't worry. Focus on relevant experiences you had during your time as a student: internships, final assignments, projects, student jobs, volunteer work, etc. Also, give a concise and clear description of exactly what you did and what skills you needed.

5. languages:

Sum up all the languages you are able to speak. Indicate your proficiency in these languages (basic, intermediate, good, fluent, mother tongue). You can also divide language knowledge into comprehension – speaking – writing. For example, you might be able to speak French better than you write it, or understand English well but not speak it as fluently.

6. it skills:

Clearly state which specific programs or applications you can use.

7. skills:

Sell yourself by emphasising the skills that are relevant for the job you are applying for. You might be able to categorise them, for example: professional skills (analytical thinking, strong organisational skills, strategic insight etc.), personal skills (ability to work under stress, social skills, strong communication skills etc.). Language and IT skills can also be two categories instead of separate headings.

TIP: Support these with specific examples and facts. For example, a handyman might explain their ability to 'work well with their hands' like this: “A while back, I renovated some of my house myself. For example, I ripped out the floor and laid a new one; and installed a new bathroom, for which I had to remodel the fixtures. I also updated a large part of the house's wiring.”


8. hobbies:

List a couple of hobbies if they are relevant to the job! For example: if you are a young educator who volunteers to help people with a disability, if you are an auto mechanic who buys wrecked cars and completely fixes them up in their spare time, if you are a handyman who has renovated their house,... .

9. references:

You can decide to include one or two referees. This can provide you with an extra advantage. A couple of tips: Inform your referees that you are including them in your cv and ask if they would be happy to provide a reference. Choose people who you are 100% sure have a positive opinion of you. List their role, telephone number and the company they work for. No work experience? Then choose a teacher or internship supervisor as your referee. Or, if you've attended any additional courses: an instructor. 

10. additional information:

In this section, include all other information that might be important or interesting for your application. For example: what driving licence you have, and whether you own a car. Whether you are eligible for an employment measure or individual professional training (Individuele Beroepsopleiding - IBO). The date you can start on, work schedule you want to work in or a film to accompany your cv.

2. studies:

Vermeld je hoogst behaalde graad (lager, middelbaar, hoger onderwijs…). Geef eerst de naam van je studie en dan pas de naam van de onderwijsinstelling en de datum. Ook een studie die je niet hebt afgemaakt, kan een meerwaarde zijn voor je cv als je in deze richting solliciteert. Formuleer dit wel op een positieve manier. Bijvoorbeeld: 'Bachelor Toerisme - 2 jaar voltooid' en níet 'Bachelor Toerisme - geen diploma'.

3. opleidingen:

Noteer bijkomende opleidingen die je gevolgd hebt en die relevant zijn voor de job waarnaar je solliciteert.

4. ervaring:

Lijst je ervaring op. Dit kan gaan over jobs, maar ook over stages, vakantiewerk, vrijwilligerswerk,… wees concreet. Vermeld eerst je functie en dan het bedrijf en de periode. Omschrijf vervolgens je taken als ze relevant zijn. Hierdoor kan een werkgever sneller inschatten of je de juiste ervaring hebt. Heb je al heel veel jobs gedaan (interims, andere...)? Dan bestaat de kans dat een werkgever denkt dat je geen werk kan houden. Probeer in dit geval gelijkaardige ervaringen te clusteren. Heb je nog geen werkervaring? Geen nood. Focus je op ervaring die je opdeed tijdens je studies: je stages, eindwerk, een project, studentenjobs, vrijwilligerswerk,... . Vermeld telkens kort en duidelijk wat je precies deed en welke vaardigheden je nodig had.

5. talenkennis:

Som de verschillende talen op die je kent. Geef aan hoe goed je ze onder de knie hebt (noties, basiskennis, goede kennis, heel goede kennis, moedertaal). Je kan je talenkennis ook opdelen in begrijpen - spreken - schrijven. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je beter Frans spreekt dan dat je het schrijft, of dat je Engels heel goed begrijpt, maar niet zo vlot spreekt.

6. computerkennis:

Vermeld duidelijk met welke specifieke programma's of toepassingen je kan werken.

7. vaardigheden:

Verkoop jezelf door die vaardigheden te benadrukken die relevant zijn voor de job waarnaar je solliciteert. Je kan ze eventueel onderverdelen in verschillende categorieën, bijvoorbeeld: professionele vaardigheden (analytisch denken, organisatorisch sterk, strategisch inzicht…), persoonlijke vaardigheden (stressbestendig, vlot in de omgang, communicatief sterk…). Talen- en computerkennis kunnen ook twee categorieën zijn in plaats van aparte rubrieken.

TIP: Onderbouw ze met concrete voorbeelden en feiten. Bvb.: een klusjesman die de competentie 'handig zijn' toelicht: “Een tijdje geleden heb ik zelf een aantal dingen in mijn huis verbouwd. Zo heb ik een vloer uitgebroken en opnieuw gelegd, en een nieuwe badkamer geïnstalleerd waarvoor ik de sanitaire voorzieningen moest heraanleggen. Ten slotte heb ik ook een groot deel van de elektriciteit vernieuwd.”

​8. hobby's:

Vermeld enkel hobby's als ze relevant zijn voor de job! Bijvoorbeeld: als je een jonge opvoedster bent die vrijwilligerswerk doet bij personen met een handicap, als je een automecanicien bent die in zijn vrije tijd autowrakken opkoopt en volledig restaureert, als je een klusjesman bent die zijn huis heeft gerenoveerd.

9. referenties:

Je kan ervoor kiezen om één of twee referenties toe te voegen. Dit kan een extra troef zijn. Enkele tips: Breng je referenties op de hoogte dat je hen opneemt in je cv en vraag of ze akkoord zijn. Kies personen waarvan je 100% zeker bent dat ze positief zijn over jou. Vermeld hun functie, telefoonnummer en het bedrijf waar ze werken. Heb je geen werkervaring? Geef dan als referentie een leraar of stagebegeleider op. Of, als je een bijkomende opleiding hebt gevolgd: een instructeur. 

10. bijkomende informatie:

Plaats hier alle overige informatie die nog belangrijk of interessant kan zijn voor je sollicitatie. Bijvoorbeeld: welk rijbewijs je hebt en of je beschikt over een wagen. Of je in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel of een individuele beroepsopleiding (IBO). Wanneer je kan starten. In welk arbeidsregime je wil werken. Of maak een cv-filmpje.