Projectcoördinator

19-3-2020 anderlecht
company profile

Dit bedrijf bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met onze 11.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet.
We ontwikkelen mee de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving en dragen zo bij aan een duurzame samenleving.

De afdeling Supply Chain staat in voor de bevoorrading van alle wisselstukken en componenten. Ze zet werkprincipes uit en waakt erover dat deze worden toegepast in de verschillende diensten en regio¿s. Supply Chain staat ook in voor het centraal beheer van de artikelstamgegevens, de bevoorrading van het Centrale Distributiemagazijn en de opvolging van de strategische materialen.
Voor de afdeling Supply Chain zijn we op zoek naar projectmedewerkers voor de uitrol van het project Service Points. Het Service Point is een self-service magazijn voor onderhoudstechnici dat 24/24 en 7/7 open is. De bevoorrading is geautomatiseerd en retours worden correct en snel verwerkt. Per 2 Service Points is een Service Point
coördinator verantwoordelijk voor de goede werking. De komende 5 jaren worden er 50 nieuwe Service Points opgestart.

job description

- je biedt ondersteuning bij de transformatie van een bestaand magazijn als Service Point.
- je begeleidt de interne stakeholders: informeren en opleiden van techniekers en Service Point coördinatoren, verzamelen van informatie zoals gebruikerslijsten, materiaallijsten. Je hebt hierbij aandacht voor de change die dit project met zich mee
brengt.
- je zorgt ervoor, in samenwerking met de lokale Service Point Coördinator, dat het magazijn 100% operationeel wordt voor dagelijks gebruik: scanners operationeel maken, rekken aanvullen, rekken labelen, zones aanduiden, ...
- je fungeert als logistiek aanspreekpunt voor de opstart en ingebruikname van een Service Point en je werkt mee aan de verdere uitbouw en optimalisatie van deze processen. Hiervoor werk je nauw samen met de lokale Supply verantwoordelijken en
word je ondersteund door het centrale Supply team.
- je bereidt de toekomstige Service Point Coördinator voor op zijn dagelijkse taken in het toekomstige magazijn. Dit doe je aan de hand van opleiding en als tijdelijke go-to person in geval van vragen of problemen bij inventarisatie, scannergebruik, rapportering over inkomende leveringen en retours, correcte werking van het ¿Service Point Maintenance¿, ...
- je hebt een hands on mentaliteit en lost problemen op. Je gaat hierbij vaak in
overleg met alle interne en externe stakeholders (onderhoudstechnici, leveranciers,
master data team...).
- je bent bijna dagelijks op het terrein. Je verplaatst je vlot met de trein of auto.
- je overlegt en geeft regelmatig feedback met/aan de lokale en centrale Supply verantwoordelijken binnen het projectteam.

your contribution

Technische Competenties
- je hebt een Bachelor diploma en een eerste werkervaring (minimum 3 jaar) binnen Supply Chain.
- je hebt een algemene operationele Supply Chain kennis.
- kennis van de logistieke modules in SAP is een pluspunt.
- je werkt vlot met Officetoepassingen als Excel.
- ervaring met projectmanagement is een pluspunt.
- je spreekt vlot Nederlands en je hebt een operationele kennis van het Frans of omgekeerd.

Gedrags Competenties
- je maakt spontaan voorstellen die een positieve impact hebben op de werking van het magazijn en het bedrijf.
- je ziet werk en deinst niet terug om de handen uit de mouwen te steken, wanneer nodig
- je organiseert regelmatig meetings met klanten en stakeholders om de behoeften, wederzijdse verwachtingen en de tevredenheid over de samenwerking te bespreken.

what do we offer?

Zin in een uitdagende functie die bijdraagt aan een duurzame samenleving?

summary
function
logistics employee (m/f)
employment type
full time
contract type
temporary contract
sector
Bouw
reference
DUORS-1138041
your Randstad contact
youngtalents_brussel@randstad.be
youngtalents_brussel@randstad.be 02 209 12 32
02 209 12 32

office info
Brussel Munt
Rue des Princes 8-10
1000 BRUXELLES 1
003222291400
003222291400