deeltijds financieel administratief medewerker

16-3-2020 antwerpen 2
company profile

Ter vervanging van een zieke collega zijn wij op zoek naar een deeltijds medewerker met volgende takenpakket: dossierbeheerder-expert, domein beleidsondersteuning en financiële administratie voor het decanaat.

job description

- Je staat in voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van administratieve, logistieke en/of technische taken (bv. de uitrol van Skype for Business, beheer van PC-bestand, opmaken van de werkingsbegroting).
- Je verzamelt en beheert data en informatie (bv. updaten van overzichten in verband met de facultaire beleidsruimte, de aanvragen en toekenningen van het practicumfonds.
- Het jaarlijks herberekenen van het intern alocatiemodel en het controleren en verwerken van personeelsinformatie in het rekenmodel. Daarvoor bouw je duurzame relaties op met collega's.
- Je verstrekt correct informatie aan collega's, professoren en opdrachtgevers op mondelinge, schriftelijke of elektronische wijze: je beantwoordt vragen binnen het toegewezen domein.
- Je staat mee in voor de analyse, evaluatie en ondersteuning van het beleid en/of beleidsvoering vanuit jouw specifieke deskundigheid in financiële administratie (overleg initiëren, organiseren en bijwonen, op peil houden van eigen vakkennis, ontwikkelen, aanpassen en introduceren van nieuwe technieken). Je houdt daarbij rekening met de opgelegde instructies en de regelgeving, met het oog op de realisatie van de doelstellingen.

your contribution

- Je hebt minstens 10 jaar administratieve ervaring.
- Je behaalde een bachelor diploma.
- Je bent asap beschikbaar.
- Je kan goed werken met Excel.
- Naast het Nederlands schrijf en spreek je vlot Engels.
- Je bent bereid tijdelijk te werken, duur van de opdracht is moeilijk te voorspellen.
- Je werkt deeltijds: 26,6 uur per week.

what do we offer?

- Een tijdelijke opdracht.
- Een marktconform loon.

summary
function
controller (m/f)
employment type
full time
contract type
temporary contract
sector
Openbare sector en onderwijs
reference
DUORS-1137562
your Randstad contact
Frea De Clerck
antwerpen_731@randstad.be 03 201 14 70
03 201 14 70

office info
Antwerpen Noorderlaan
Noorderlaan 109
2030 ANTWERPEN 3
003232313838
003232313838