Deskundige mobiliteit en duurzaamheid

30-7-2020 wijnegem
company profile

Voor onze klant in gemeentebestuur zoeken we een deskundige mobiliteit en duurzaamheid.

job description

Alle onderstaande taken hebben betrekking op het domein mobiliteit en duurzaamheid.
- adviserende en beleidsondersteunende taken
(beleidsvoorstellen voorbereiden en uitwerken, adviezen voor mobiliteitsvraagstukken uitwerken, strategisch duurzaamheidsbeleid uitbouwen, globale visie formuleren op lokale mobiliteit en verkeers- en vervoersproblemen, beleidsorganen adviseren, adviseren bij openbare werken en infrastructuurwerken, strategische beleidsplanning voorbereiden en clustermanager en andere diensten binnen lokaal bestuur adviseren)
- coördinerende taken
(opmaak van plannen, studies, projecten en dossiers coördineren, intern en extern overleg, interne focus op duurzaamheid, externe focus op vebreden van draagvlak bij verschillende doelgroepen, samenwerken met omgevingsambtenaren)
- uitvoerende taken
(mobiliteits- en duurzaamheidsbeleid implementeren en opvolgen, gemeentelijke en bovenlokale mobiliteitsplannen opstellen en opvolgen, mobiliteitsplan evalueren en bijsturen, oplossingen bedenken voor verkeerstechnische problemen, reglementeringen omtrent mobiliteit opstellen, signalisatievergunningen behandelen, signalisatieplannen opstellen, duurzaam lokaal beleid verzekeren, verkeersstudies organiseren en uitvoeren, duurzaamheidsprojecten realiseren, ramingen en budgetvoorstellen opmaken)
- communicatieve taken
(eerste aanspreekpunt voor mobilteit en verkeer, intern en extern informeren en sensibiliseren, sensibiliseringsacties opzetten, netwerken opbouwen en onderhouden, website onderhouden voor mobiliteit en duurzaamheid, samenwerken met dienst communicatie om beschikbare kanalen te voeden)
Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties en/of organisatorische accenten binnen het lokaal bestuur.

your contribution

Om in aanmerking te komen, moet je kennis hebben van onderstaande zaken of bereid zijn hierin bij te scholen:
- grondige kennis verkeerskunde (reglementen, voorschriften plaatsing verkeersborden, signalisatievoorschriften,..)
- grondige kennis wetgeving, reglementering en voorschiften ivm mobiliteit en verkeer
- basiskennis decreet lokaal bestuur
- basiskennis wetgeving overheidsopdrachten
- organisatie en werking van lokaal bestuur
- grondige kennis van gangbare softwaretoepassingen
Je bent bovendien bereid wekelijks op donderdag tot 20u te werken.

Om in aanmerking te komen dien je je cv en motivatiebrief te sturen met referentie 1151212 naar antwerpen_731@randstad.be. Weet dat je voor het sollicitatieproces een schriftelijke en mondelinge proef zult moeten afleggen. Om te slagen dien je ten minste 50% te behalen op elke proef en 60% op het totaal.

what do we offer?

- Je komt terecht bij een gemeentebestuur in een team van 8 collega's.
- Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.
- Je krijgt een loon volgens barema B1-B3 obv anciënniteit.
- Je komt terecht bij een lokaal bestuur met focus op de werknemer: extra verlof, flexibele uren, ...
- Er zijn geen doorgroeimogelijkheden.

summary
function
administrative employee (m/f)
employment type
full time
contract type
immediate permanent employments
sector
Openbare sector en onderwijs
reference
DUORS-1151212
your Randstad contact
antwerpen_731@randstad.be
antwerpen_731@randstad.be antwerpen_731@randstad.be
antwerpen_731@randstad.be

office info
Antwerpen Noorderlaan
Noorderlaan 109
2030 ANTWERPEN 3
003232313838
003232313838