Project Manager Construction

13-8-2019 brussel
company profile

Facility Management (FAC) staat in voor het facilitaire beheer (Projecten, Exploitatie, Logistiek en Real Estate) van het kantorennetwerk en de grote gebouwen van de bank. Facility Management wil een strategische partner zijn van de metiers, een speler die vooruitloopt op de wensen en inspeelt op de evolutie van de behoeften in termen van equipering en installaties, zodat de eindklant beter kan worden bediend en er voor alle betrokken partijen waarde wordt gecreëerd.
 
In continuïteit van onze missie evolueert onze organisatie naar een broker-model in facilitaire diensten. Facility blijft verantwoordelijk voor het strategische Real Estate Plan van de bank en voor het aanbod van aantrekkelijke, flexibele werkplekken in de gebouwen waar we gehuisvest zijn. We gaan dat doen als bemiddelaar, in een intermediaire rol tussen onze klanten en de dienstverleners.

job description

 • Samen met het bouwteam (oa Engineering Expert, Project Manager Study (PMS), …) ‘end to end’ verantwoordelijk zijn voor het vlekkeloos uitvoeren van projecten, works & moves in overeenstemming met de geldende normen en standaarden.
 • Aflijnen van de scope binnen elk project met de collega’s van Quality & Service Delivery.
 • De externe partners (architect, studiebureau, veiligheidscoördinator, aannemers) opvolgen en aansturen zodat de  toegewezen projecten worden opgeleverd binnen budget, volgens de afgesproken fasering, planning, capaciteit en kwaliteit. Deze opvolging situeert zich in alle fazen van het project, van haalbaarheid, voorontwerp, studie over aanbesteding en uitvoering/werf tot oplevering van de werken. In fase van haalbaarheid en voorontwerp zal de GPM nauw samenwerken met de PMS, die operationeel instaat voor het vertalen van het Programma Van Eisen in een haalbaarheid en voorontwerp.
 • Wanneer nood aan diepgaandere en specialistische kennis, tijdig beroep doen op het Expertise Center.
 • De correcte bouwkundige normen & standaarden toepassen en samen met het Expertise Center ervoor zorgen dat deze continu worden verbeterd.
 • Opvolgen van de opmaak van de bouwkundige aanbestedingsdossiers (bestekken en meetstaten).
 • Op projectniveau challengen van de externe bouwpartners tijdens de studie en daar waar nodig bijsturen dmv steekproefsgewijze controles tijdens de werken en bij oplevering.
 • Tijdens realisaties en verschillende verhuizen samen met de Customer Relationship Manager enerzijds en Move Management anderzijds de klant informeren over de planning, de fasering en de voortgang der werken.
 • Controleren of het ‘welzijn’ van de medewerkers van de bank, die tijdens de werkzaamheden ter plaatse blijven, gerespecteerd wordt.
 • Aan het einde van elk project garant staan voor een correct afgeleverd As-built dossier dat in nauwe samenwerking met Document Management bijtijds wordt verwerkt in Project Wise, zodat FAC ten allen tijde beschikt over een correct bijgewerkte gebouwendocumentatie.

your contribution

 • Is architect of ingenieur gespecialiseerd in bouw
 • Heeft ervaring als projectmanager of werfcoördinator 
 • Heeft ervaring in het functioneren in een projectteam van hooggeschoolde en gespecialiseerde medewerkers
 • Heeft ervaring met projectmatig werken
 • Heeft als vertegenwoordiger van de bouwheer voldoende kennis van alle technieken om een correcte inschatting te maken betreffende bepaalde risico’s in uitvoering en planning
 • Heeft zin voor initiatief en is flexibel.
 • Is communicatief en contactvaardig.
 • Is Risicobewust i.f.v. de continuïteit en het belang van klant en bank
 • Heeft  aandacht voor administratieve opvolging en rapportering

summary
function
project manager (m/f)
employment type
full time, freelance
contract type
immediate permanent employments
reference
CXRSP-84070
your Randstad contact
Joris Drugmand
joris.drugmand@cx.ausy.be 02 474 60 07
02 474 60 07