Afdelingshoofd grondgebiedszaken

13-11-2018 kortenberg
company profile

In de gemeente Kortenberg omvat de afdeling Grondgebiedszaken volgende diensten:
- de dienst Infrastructuurprojecten: rioleringswerken, (her)aanleg van een (nieuwe) straat, (nieuw) plein, voet- of fietspad, de (ver)bouw(ing) van een gemeentelijk gebouw, …
- de dienst Mobiliteit: verkeer en signalisatie, voet- en buurtwegen, mobiliteitsplan, …
- de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu
- de dienst Wegen en Groen: groenonderhoud, het onderhoud van de waterlopen, het onderhoud van de wegen & rioleringen
- de dienst Gebouwenbeheer: onderhoud, schoonmaak, opvolging van herstellingen van de gemeentelijke gebouwen

job description

Neem je graag verantwoordelijkheid over een team?
Heb je bewezen ervaring in coachen en veranderingsmanagement in teams?
Denk je graag mee over het beleid?
Ligt de overheid je nauw aan het hart?
Zijn oa ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, ... en projecten hieraan gekoppeld een ware uitdaging voor jou?

Dan is Kortenberg misschien wel 'the place te be' voor jou. Lees je even mee?

- Je geeft leiding aan 4 directe medewerkers, 2 leidinggevenden en 60-tal indirecten: je bent een coachende en motiverende leidinggevende die over de sfeer van de afdeling waakt.
- Je waakt over de kwaliteit van de dienstverlening en streeft ernaar steeds betere resultaten in dienstverlening te bereiken.
- Je zorgt ervoor dat de structuren en processen die nodig zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen en te verbeteren opgezet en verbeterd worden en door alle medewerkers nauwgezet nageleefd worden.
- Je zorgt ervoor dat afdelingen efficiënt samenwerken, je houdt helikopterview en waar nodig (maar zeker niet altijd) treedt je controlerend op. Een ondersteunende managementstijl is hier wel op zijn plaats.
- Je hebt voldoende affiniteit met de materie van de afdeling Grondgebiedszaken om medewerkers bij te staan in moeilijke dossiers en relevante adviezen te kunnen geven.
- Je werkt nauwlettend volgens wettelijke en reglementaire bepalingen en zorgt ervoor dat alle medewerkers dat ook doen;
- Je bent bereid om je op alle vlakken bij te scholen om waar nodig bijkomende expertise op te bouwen en te behouden;
- Je stuurt de dienst aan en werkt hiervoor samen met verschillende andere diensten in de gemeente.
- Je pleegt frequent overleg met de gemeentesecretaris, geeft toelichting aan bestuursorganen en informeert het managementteam over de lopende zaken in jouw afdeling.
- Je maakt voorstellen op voor strategische en operationele beleidsdoelstellingen, toets deze en stuurt ze bij.
- Ook budgetvoorstellen opmaken en opvolgen, behoren tot jouw verantwoordelijkheid. Je maakt een meerjarenplan op voor de dienst Grondgebiedszaken.
- Samen met het managementteam optimaliseer je de gemeentelijke werking om tot efficiënte beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie te komen.
- Je bent ook spreekbuis naar de burger en andere externe belanghebbenden.
- Je vertegenwoordigt de gemeente als hoofd grondgebiedszaken in stuur- en werkgroepen. Je bent ambassadeur voor de afdeling grondgebiedszaken.

your contribution

- Je bent houder van een master diploma
- Je kan minimum 3 jaar relevante beroepservaring aantonen

- Sollicitaties dienen ons te bereiken op uiterlijk 7/11/2018

what do we offer?

- Deze statutaire functie wordt verloond volgens de overheidsloonschalen A4a-A4b
- Relevante beroepservaring bij de overheid, uit de privésector of als zelfstandige kan in aanmerking komen bij de vaststelling van het loon

summary
function
project leader (m/f)
employment type
full time
contract type
immediate permanent employments
reference
CXRSP-72411
your Randstad contact
Cathy Champagne
cathy.champagne@cx.ausy.be +32 3 201 39 60
+32 3 201 39 60