Shift Supervisor / Team leader (optie vast)

3-10-2018 kallo (kieldrecht)
job description

De Supervisor Harsen stuurt het team op de vloer aan en werkt onder de leiding van de Production Manager Harsen. Binnen de afdeling werkt men in een volcontinu ploegensysteem met werkdagen van 12 u (24/24u). De Supervisor Harsen is dus altijd aanwezig om de operatoren aan te sturen en neemt tijdens de afwezigheid van de Supervisor Vernis ook diens taken over.

De functiehouder brieft zijn ploeg bij aanvang van de shift op basis van de productiestatus en feedback van de vorige ploeg en informeert ook de operatoren Vernis 's morgens bij aanvang van hun shift o.b.v. de productiestatus en eventuele instructies van de Supervisor Vernis.

De taak van de Supervisor is om de vooropgestelde productieplanning tijdig en volgens specificaties af te werken met een gemotiveerd team van operatoren. De Supervisor bewaakt het goede verloop van de productie en de goede werking van de utlities en is het eerste aanspreekpunt bij problemen en vragen. Daarnaast ziet de functiehouder toe op het correct verloop van de activiteiten en processen (juiste batchkaarten, correcte aanlevering van grondstoffen) en de orde en netheid, alsook veiligheid op de vloer. Bij gevaar heeft de functiehouder als interventieleider de taak en de bevoegdheid om de installatie stil te leggen, alsook om de installatieruimte te laten ontruimen.

your contribution

Kennis
- Diepgaande kennis van de productieprocessen, productie-installatie en utilities.
- Goede kennis van het besturingssysteem van de installatie en de procesautomatisatie.
- Goede kennis van grondstoffen en eindproducten binnen de productieafdeling.
- Basiskennis chemie.
- Toegepaste kennis van de geldende wettelijke en andere EHS vereisten en bedrijfsvoorschriften.

Technische vaardigheden
- Gebruiken van PC en randapparatuur, standaard office- toepassingen en bedrijfsspecifieke software.
- Gebruik van radiocommunicatie.
- Instellen en bijstellen van machines.

Communicatievaardigheden
- Leidinggeven: Geven van opdrachten aan operatoren, bespreken van werkzaamheden met Control Room Operatoren.
- Intern: Bespreken van het verloop van het productieproces met Supervisor Vernis bij shift overdracht, operatoren en Production Manager Harsen, bespreken van afwijkingen met betrekking tot de vooropgestelde planning met de Production Planner, doorgeven van aanpassingen in het proces aan Process Engineering, bespreken van kwaliteitsproblemen met labo, informeren van technische dienst bij defecten, informeren van magazijn over aan te leveren goederen. E.e.a. in het Nederlands en het Engels.
- Extern: Informeren van contractoren m.b.t. geplande werkzaamheden en risico¿s. E.e.a. in het Nederlands en het Engels.

summary
function
machine operator (m/f)
employment type
full time
contract type
immediate permanent employments
sector
Chemische en farmaceutische industrie
reference
DUORS-1033038
your Randstad contact
Evelien Van Eecke & Steven Seerden
hightechnics_antwerpen@randstad.be 03 202 24 14
03 202 24 14

office info
Antwerpen Noorderlaan
Noorderlaan 109
2030 ANTWERPEN 3