Business controller

11-10-2018 brussel 5
job description

De business controller ondersteunt het management van de directie infrastructuur bij de analyse en implementatie van het strategische en financieel-economische beleid, teneinde een integraal (kwantitatief en kwalitatief) optimale bedrijfsvoering te waarborgen.
De business controller staat in voor de financiële rapportering van de directie infrastructuur, de opvolging van contracten, de bewaking van de budgettering en communicatie en beleidsrapportering.

Een greep uit het takenpakket:
-) Opstellen operationele en financiële rapportages aan het management;
-) Overzicht houden over de financiële middelen en uitgaven;
-) Ondersteunen bij het opstellen van budgettering;
-) Toezicht houden op de naleving van de procedures inzake aankoop, bestelling en betaling;
-) Samenwerking en overleg met andere diensten om bovenvermelde taken uit te voeren.

your contribution

-) Vereiste deskundigheid en/of diploma¿s: academische deskundigheid op denk- en werkniveau : je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring;
-) Je kan goed werken met MS Office;
-) Naast een sterk ontwikkeld analytisch en synthetisch denkvermogen, beschik je over goede projectmanagementvaardigheden;
-) Je bent een uitstekende communicator en drukt je zeer vlot uit in het Nederlands. Kennis van het Engels en het Frans is een toegevoegde waarde.
-) Je slaagt er goed in om instemming te verkrijgen voor je mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door je bevoegdheid en deskundigheid gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen;

summary
function
functional analyst / business analyst (m/f)
employment type
full time
contract type
temporary contract
sector
Openbare sector en onderwijs
reference
DUORS-1029940
your Randstad contact
Sien & Julie (finance_brussel@randstad.be)
finance_brussel@randstad.be 02/229.14.10
02/229.14.10

office info
Brussel Munt
Rue des Princes 8-10
1000 BRUXELLES 1
003222291400
003222291400