studentenjob-geld-verdienen
studentenjob-geld-verdienen

Dat hangt af van de sector waar je als student zal werken. In sommige sectoren heb je recht op hetzelfde loon als de vaste werknemers. In andere sectoren bestaat een afzonderlijke loonschaal voor studenten. Soms hebben studenten onder 21 jaar recht op een percentage van het gewone loon. Een 20-jarige krijgt dan bijvoorbeeld 94% van het minimumloon van een gewone werknemer.

Het loon dat je krijgt, ligt vast in de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van het bedrijf waar je werkt en moet minstens overeenstemmen met het minimumloon dat vastligt in de CAO's van de sector waar het bedrijf toebehoort.

Is er niet zo'n CAO? Dan heb je recht op het gewaarborgd minimuminkomen, als je minimum 1 maand werkt als jobstudent. Hoe hoog dat inkomen is, hangt af van je leeftijd.

wat is het verschil tussen bruto en netto?

Op je arbeidsovereenkomst staat een brutoloon. Dat is je loon, zoals afgesproken in je contract, maar zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen of belastingen worden afgetrokken. Dit brutoloon is niet gelijk aan het nettoloon, het bedrag dat je ziet terechtkomen op je rekening.

Hoeveel je overhoudt van je nettoloon, is afhankelijk van je keuze om meer of minder dan 600 uur te werken per jaar. Als je over die grens gaat, ben je onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en wordt er een bedrijfsvoorheffing ingehouden op je loon.

Over minimumlonen per sector (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

hoeveel belastingen en sociale bijdragen moet ik betalen als student? 

werk je als jobstudent MINDER dan 600 uur per jaar?

Dan betaal je enkel een solidariteitsbijdrage, maar die is heel wat lager dan de normale sociale bijdragen voor werknemers. Die solidariteitsbijdrage is 2,71% van je brutoloon. Trek dat percentage af van je brutoloon af en je komt uit op je nettoloon.

werk je als jobstudent MEER dan 600 uur per jaar?

Dan ben je wél onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) en wordt een bedrijfsvoorheffing van je loon afgehouden.

Via sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) ondersteun je als werknemer mee de Belgische sociale zekerheid. Voor een normale studentenjob gaat het over het algemeen om 13,07% van je brutoloon.

In principe wordt ook een bedrijfsvoorheffing afgehouden van je loon. Dit is een belasting die de werkgever van je loon afhoudt en overschrijft naar de staat. Achteraf gaat de belastingdienst na of je, ofwel nog belastingen moet betalen, ofwel een deel van je bedrijfsvoorheffing terugkrijgt. Bij uitzendarbeid bijvoorbeeld geef je minimum 18% bedrijfsvoorheffing af.

Heb je in 2023 een netto belastbaar inkomen dat meer bedraagt dan 10.160 euro?

  • Ja? Dan zal je belastingen moeten betalen.
  • Nee? Dan zal de belastingdienst in het volgende jaar de eerder ingehouden bedrijfsvoorheffing terugbetalen.
  • Belangrijk om te weten: je moet een belastingaangifte indienen. Heb je er zelf geen ontvangen? Dan moet je ze aanvragen bij de belastingdienst.

Meer weten?