jobstudenten
jobstudenten

Als jobstudent mag je 600 uren per jaar werken. Opgelet, er zijn wel verschillen tussen Vlaanderen en Brussel & Wallonië qua aantal te presteren uren per kwartaal.

Wie een studentenjob uitoefent, mag elk kalenderjaar 600 uur werken tegen verminderde sociale bijdragen. 600 uur, dat komt overeen met zo'n 78,9 volledige werkdagen (van 7,6 uur). Je betaalt als student enkel een solidariteitsbijdrage, die 2,71% van je brutoloon bedraagt.

let wel op

Sinds 2019 zijn er verschillen tussen de verschillende regio's.

woon je in Vlaanderen

In Vlaanderen valt de grens van max 240u werken per kwartaal weg en kan je onbeperkt werken, op voorwaarde dat je maximaal 600u werkt per kalenderjaar. 

woon je in Brussel of Wallonië

Per kwartaal mag je niet meer dan 240 uur werken, anders verlies je je kinderbijslag. Die regel geldt niet in de zomermaanden (juli, augustus en september), behalve in het jaar dat je je studies beëindigt.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan onze uitgebreide studentenwetgeving.

Wil je weten hoeveel uren je nog mag werken? Check het via student@work.