https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

Om de vier jaar is het weer zover: de sociale verkiezingen. Daar komt heel wat bij kijken, zeker in een jaar waarin Covid-19 alle planning overhoop gooit. We vroegen aan arbeidsrechtexpert Filip Tilleman hoe het dit jaar zal verlopen.

wat is de timing?

 • Oorspronkelijk moesten de sociale verkiezingen gorganiseerd worden in mei 2020.
 • Vakbonden en werkgevers beseften dat het toen in volle coronacrisis geen zin had om de verkiezingen te organiseren.
 • Daarop werd afgesproken om de verkiezingen met zes maanden uit te stellen en te organiseren van 16 tot en met 29 november. 

welke nieuwe afspraken?

 • Ook dit najaar blijft de gezondheidscontext door Covid-19 onrustwekkend.
 • Daarom kwamen eind oktober de sociale partners bijeen en bereikten ze een akkoord.
 • Dat akkoord zet uiteraard de gezondheid voorop: zoveel mogelijk elektronisch en per brief stemmen is de boodschap, alsook een verlenging van de termijnen waarbinnen stembrieven per post nog kunnen meetellen.
 • Het akkoord hierover ligt bij het Federaal Parlement om deze afspraken nadien in de wet Sociale verkiezingen op te nemen, zodat alles tijdig en wettelijk geregeld is (zie voor informatie de website van het VBO). 
   

wat dient de werkgever te doen?

 • De werkgever houdt in deze bizarre tijden de planning van de nieuwe kieskalenderbest goed in de gaten.
 • Houd zeker in de gezondheidscontext rekening met de praktische zaken van de organisatie van de stembusgang zelf.
 • Ga na hoeveel medewerkers beschikbaar zijn voor de voorbereiding van de sociale verkiezingen - zeker nu Covid-19 opnieuw hard toeslaat. 
 • Denk aan de aanplakking, de oproepingsbrieven, de aanduidingen van de voorzitters van de stembureaus, de bekendmaking van de verkozenen...
 • Overweeg externe hulp als er onvoldoende expertise intern aanwezig is. 

take away

Dat er heel wat komt kijken bij de voorbereiding van de sociale verkiezingen is een understatement. Zeker dit coronajaar is het voor vakbonden en werkgevers alle hens aan dek om de stembusgang wettelijk en vooral veilig te laten verlopen. Raadpleeg voor de meeste actuele informatie over de sociale verkiezingen de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer weten over andere aspecten van het arbeids- en sociaal recht die werknemers en werkgevers aanbelangen?