https://www.randstad.be
https://www.randstad.be

In maart werden door de coronacrisis de sociale verkiezingsprocedures tijdelijk opgeschort in zowat 7.000 ondernemingen. Intussen werd wettelijk vastgelegd dat de verkiezingen moeten doorgaan in de periode van 16 tot en met 29 november 2020. Dit betekent dat u uw verkiezingsprocedure binnenkort moet hervatten. Waarop moet u letten om de procedure correct te kunnen hervatten? We laten hiervoor graag Olivier Wouters, advocaat-vennoot bij Claeys & Engels, en expert in de sociale verkiezingsmaterie aan het woord.

Wat is de eerste stap van de verkiezingsprocedure?

Olivier Wouters: “Formeel gezien hervatten de verkiezingsprocedures vanaf de nieuwe dag X+36 maar de werkgevers moeten reeds tegen ten laatste op de nieuwe dag X+29, die valt in de periode van 16 tot en met 29 september 2020, de nieuwe verkiezingsdatum, de eventueel aangepaste uurregeling voor de stembureaus en de aangepaste verkiezingskalender aanplakken.”

 

Mogen de bedrijven hun nieuwe verkiezingsdatum vrij kiezen?

Olivier Wouters: “De nieuwe verkiezingsdatum moet vallen binnen de wettelijke periode die loopt van 16 tot en met 29 november 2020. De datum wordt automatisch bepaald in functie van de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum. Als de verkiezingen initieel zouden doorgaan op bijvoorbeeld maandag 11 mei 2020, zullen zij nu dus op maandag 16 november 2020 moeten plaatsvinden. Voor ondernemingen waarvan de oorspronkelijke dag Y viel buiten de periode van 11 tot en met 24 mei 2020 (bijvoorbeeld omdat de procedure vertraging heeft opgelopen), bestaat een afwijkende regel.

 

Als de nieuwe datum niet goed uitkomt, mag de werkgever hiervan afwijken?

Olivier Wouters: “De ondernemingsraad of het CPBW kunnen beslissen om van dit ‘automatisme’ af te wijken door een andere datum te kiezen binnen de wettelijke periode. Wanneer er vandaag geen ondernemingsraad of CPBW in de onderneming bestaat, kan de werkgever eenzijdig een andere verkiezingsdatum vastleggen.”Blijft de oorspronkelijk aangekondigde uurregeling voor de stembureaus behouden?

Olivier Wouters: “De uurregeling die op de oorspronkelijke dag X in februari werd meegedeeld, blijft van toepassing. De ondernemingsraad of het CPBW, of bij gebreke daaraan de werkgever, kunnen de uurregeling wijzigen. Het oorspronkelijk voorziene aantal uren mag echter niet worden verminderd.

 

Waarom zouden bedrijven voor langere openingsuren kiezen?

Olivier Wouters: “In functie van het aantal kiezers zou men gelet op de coronasituatie er voor kunnen opteren om langere openingsuren van het stembureau te voorzien om zo het aantal kiezers fysiek meer te kunnen spreiden. Als men de uurregeling niet wil of kan uitbreiden, zou men kunnen overwegen om de stemming per brief of elektronisch te laten verlopen. Hiervoor moet ten laatste op de nieuwe dag X+56 (die valt in de periode van 13 tot en met 26 oktober 2020) een schriftelijk akkoord gesloten worden met de vakorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen.

 

En dit alles moet aangeplakt worden tegen de nieuwe dag X+29?

Olivier Wouters: “Ja, dat klopt. De nieuwe verkiezingsdatum, de eventueel gewijzigde uurregeling en de nieuwe verkiezingskalender moeten ten laatste op de nieuwe dag X+29 worden aangeplakt op dezelfde plaatsen als het bericht op de oorspronkelijke dag X. De papieren aanplakking mag vervangen worden door een elektronische aanplakking (bijvoorbeeld via het intranet) als alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren. Dit bericht moet ook worden geupload op de webapplicatie van de FOD WASO. Wanneer in de onderneming enkel een vakbondsafvaardiging bestaat, moet deze hiervan een kopie ontvangen.”