werk-privé
werk-privé

Werk- en privésfeer lopen ook in België steeds meer door elkaar. De helft van alle kaderleden en bedienden werken soms in de privésfeer na de kantooruren (week, weekend, vakantie). Ten opzichte van 6 jaar geleden lijkt er iets meer te worden gewerkt in het weekend en in de vakantie. Daartegenover staat dat twee op drie werknemers zich ook met privézaken bezighouden op het werk. Dit aandeel wijzigde niet sinds 2008. Werknemers hebben dan ook de indruk dat werk en privéleven meer vervlecht geraakt. De gemiddelde vervlechtingsscore stijgt op 6 jaar tijd van 4 naar 4,4.

Helft bedienden/kaderleden werkt soms in privésfeer na kantooruren, twee op drie houden zich op het werk bezig met privézaken

In 2008 deed Randstad een studie naar de toenemende vervlechting tussen de werk- en privésfeer. Een belangrijke vaststelling was dat er eigenlijk geen sprake was van een algemene toenemende vervlechting. Voor sommigen was de vervlechting toegenomen maar voor een even grote groep afgenomen. In 2014 werd de studie overgedaan. Deze keer is er wel degelijk sprake van een toenemende vervlechting. De gemiddelde vervlechtingsscore (1 = helemaal geen vervlechting tussen werk en privé 10 = volledige vervlechting tussen werk en privé) stijgt op 6 jaar tijd van 4 naar 4,4. Terzelfdertijd hebben de werknemers de perceptie dat het iets minder vlot gaat om werk en privé te combineren. De tevredenheidsscore daalt van 7,1 naar 6,8, wel nog steeds een positieve score.

De stijging van de gemiddelde vervlechtingsscore lijkt meer dan een loutere perceptie van de betrokken werknemers. In vergelijking met 6 jaar geleden zijn er meer werknemers die buiten de traditionele werkuren werken in de privésfeer, zij het dat dit vooral speelt in het weekend en in de vakantie, niet zozeer tijdens de week. Zo daalt het aandeel werknemers die nooit of minder dan 1 uur tijdens een vakantieweek werken van 79 naar 70%.

Waarom werken werknemers nu meer buiten de kantooruren in de privésfeer dan vroeger? Het toegenomen aanbod en bezit van technische tools die het werken buiten de kantooruren vergemakkelijken (smartphones, tablets, laptops) speelt zeker een rol. Daarnaast verwijzen werknemers net als 6 jaar geleden naar een toenemende werkdruk maar ook naar een levensstijl waarin werk en privé door elkaar loopt. Sommige werknemers hebben het zelfs over een soort verslaving om met alles mee te zijn. Veel heeft ook te maken met de vaststelling dat werk voor veel, zij het vooral hoger opgeleide, werknemers spannend en uitdagend is. In dergelijk geval is het vaak lastig om op tijd te stoppen.

Twee op drie werknemers is met privézaken bezig op het werk. Dit aandeel is niet veranderd sinds 2008. Voor de helft van de betrokkenen gaat het om hooguit 1 uur in een week. Voor één op vijf gaat het om minimum 5 uur per week, of één uur per werkdag. In vergelijking met 6 jaar geleden worden er vooral meer privé e-mails behandeld. Daartegenover staat dat er minder privé wordt getelefoneerd. Opvallend is dat de meerderheid van de bedrijven geen uitgesproken beleid heeft in deze. In één op vier bedrijven is er een uitdrukkelijk verbod om tijdens de kantooruren met privézaken bezig te zijn. In 6% van de gevallen is het uitdrukkelijk toegelaten. In twee op drie bedrijven is er sprake van tolerantie.

Meer informatie

Jan Denys

Director External Communication & Public Affairs

arbeidsmarktstudie

arbeidsmarktstudie