https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
Sinds de invoering van het eenheidsstatuut zijn er twee verschillende stelsels voor outplacement: een 'algemene regeling' en een 'bijzondere regeling'. Vanaf 1/12/2018 is er een belangrijke wijziging in deze 'bijzondere regeling'. Hierdoor krijgen meer ontslagen werknemers recht op outplacement.

Binnen de bijzondere regeling moet u als werkgever geen outplacement aanbieden als u een werknemer ontslaat die 58 jaar is of een loopbaan van 38 jaar achter de rug heeft (behalve als de werknemer er zelf om vraagt). Deze werknemers zijn volgens de bijzondere regeling immers 'niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt' en dus vrijgesteld. Dit verandert op 1/12/2018.

leeftijd en loopbaan opgetrokken

Vanaf 1 december zal u meer werknemers een outplacementaanbod moeten doen. De vrijstelling in de bijzondere outplacementregeling wordt immers opgetrokken naar 62 jaar of 42 jaar loopbaan. Deze leeftijd of loopbaan moet bereikt zijn op het einde van de opzeggingstermijn of na afloop van de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.
Opgelet: voor enkele categorieën is de loopbaan slechts opgetrokken tot 40 jaar.

categorie vanaf 1/12/2018
Norm - bijzondere regeling outplacement Vrijstelling vanaf 62 jaar of beroepsverleden van 42 jaar
SWT - nachtarbeid, zwaar beroep, arbeidsongeschikte bouwvakker (huidige NAR CAO nr. 120) Vrijstelling vanaf 62 jaar of beroepsverleden van 40 jaar
SWT - onderneming in moeilijkheden of in herstructurering Vrijstelling vanaf 62 jaar of beroepsverleden van 40 jaar
SWT - generiek stelsel zwaar beroep (huidige NAR CAO nr. 122) Vrijstelling vanaf 62 jaar of beroepsverleden van 40 jaar
SWT - stelsel zeer lange loopbaan (huidige NAR CAO nr. 124)  Vrijstelling vanaf 62 jaar of beroepsverleden van 40 jaar

de nieuwe regeling gaat in op 1/12/2018

Deze nieuwe regeling geldt voor ontslagen die betekend zijn vanaf 1/12/2018.
Voor werknemers ontslagen in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering is het de begindatum van de erkenningsperiode (vanaf 1/12/2018) die bepalend is.