https://www.randstad.beloonkloof
https://www.randstad.beloonkloof

België zet grote stappen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Meer zelfs, deze ongelijkheid neemt nergens ter wereld sneller af dan in ons land. Toch verdienen voltijds werkende vrouwen ook in België nog altijd minder dan mannen. Hoe bestrijdt de Belgische wetgever deze loonkloof?

Sinds 7 september 2012 is de wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen van kracht. Advocaat Filip Tilleman geeft meer uitleg. 

wat houdt de wet ter bestrijding van de loonkloof in?

Elke werkgever met minimaal vier werknemers wordt verplicht om in de sociale balans onder meer de gegevens inzake personeelskosten en deeltijdse versus voltijdse contracten uit te splitsen over mannelijk en vrouwelijke werknemers. Voor werkgevers die gewoonlijk ten minste 50 werknemers tewerkstellen, komen hier bovenop nog extra bepalingen bij.

wat zijn de extra bepalingen voor bedrijven vanaf 50 werknemers?

De werkgever moet om de twee jaar een gedetailleerde analyse maken van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming. Deze analyse moet op die manier opgesteld en opgesplitst zijn dat ze toelaat om na te gaan of er al dan niet ongelijkheden zijn in de beloning tussen mannen en vrouwen. Bij Koninklijk Besluit werd een typeformulier uitgegeven dat bedrijven kunnen gebruiken om deze analyse te maken. Het verslag van deze analyse moet nadien besproken worden binnen de ondernemingsraad of, als er geen ondernemingsraad is, binnen het comité voor veiligheid op het werk. Deze organen kunnen vervolgens beslissen dat een actieplan moet worden opgesteld door de onderneming om de kloof te dichten.

hoe ziet zo'n actieplan eruit?

De ondernemingsraad of het comité voor veiligheid op het werk kunnen voorstellen om een personeelslid als sociaal bemiddelaar aan te stellen. Deze sociaal bemiddelaar moet de werkgever en werknemers van de onderneming ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de loonkloof te dichten. Ook moet hij of zij bemiddelen tussen een individuele werknemer – die meent het slachtoffer te zijn van een ongelijke verloning – en de werkgever.

zijn er mogelijke sancties voor bedrijven?

Ja, bedrijven die inbreuken plegen op de verplichtingen inzake loonkloofbestrijding of het verhinderen van het werk van de sociaal bemiddelaar, riskeren strafsancties.

toch is de loonkloof nog altijd niet gedicht?

Belgische mannen verdienen 3,3% meer per maand dan vrouwen. Dat ligt in onze buurlanden een flink stuk hoger: in Frankrijk 13,7%, in Nederland 14,1% en in Duitsland 17,1%. In de Europese Unie gaat het gemiddeld om 19,1%! Doordat vrouwen meer deeltijds werken dan mannen, liggen hun inkomsten gemiddeld lager, ook al zijn de lonen op zich even hoog. Dat effect is niet zichtbaar in de Oeso-cijfers, omdat die uitgaan van maandlonen. Ook in extralegale voordelen zijn er verschillen, die niet tot uitdrukking komen in de loonstatistieken.

Onthoud dat het goede rapport van België niet wil zeggen dat alle loonverschillen verdwenen zijn tussen mannen en vrouwen. De wet ter bestrijding van de loonkloof blijft nuttig en houdt enkele verplichtingen in voor bedrijven. Niet-naleving kan leiden tot strafsancties.

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van loon of andere hete hangijzers uit het arbeidsrecht?

Randstad vroeg aan advocaat Filip Tilleman wat de wet ter bestrijding van de loonkloof precies inhoudt. Tilleman is de auteur van de Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.