https://www.randstad.be
https://www.randstad.be
De berekening en uitbetaling van het vakantiegeld voor arbeiders en bedienden verschilt wezenlijk. Voor arbeiders verloopt dit via de vakantiekas, maar voor bedienden is het de werkgever zélf die hiervoor instaat. Randstad vroeg het aan advocaat arbeidsrecht Filip Tilleman.

wat is vakantiegeld?

Tijdens vakantiedagen werken werknemers per definitie niet. Gelukkig vallen werknemers niet plots zonder loon tijdens hun vakantie. Ze hebben recht op vakantiegeld. Toch wordt het vakantiegeld voor arbeiders en bedienden niet op dezelfde manier berekend en uitbetaald.

laten we starten met de arbeiders.

Aan arbeiders wordt vakantiegeld betaald via de vakantiekas waarbij de werkgever is aangesloten. Het is gelijk aan 15,38% van 108% van het loon van het vakantiedienstjaar. Dit wordt verhoogd met fictief loon voor gelijkgestelde dagen zoals dagen economische werkloosheid.

en voor de bedienden?

Het vakantiegeld voor bedienden moet door de werkgever zélf worden betaald. De werkgever moet aan de bediende, die met vakantie gaat, enkel én dubbel vakantiegeld betalen. Het enkel vakantiegeld is het gewone loon dat doorloopt tijdens de vakantiedagen.

wat is het dubbel vakantiegeld voor bedienden?

Het zogenaamde dubbel vakantiegeld is een speciale toeslag die maximaal gelijk is aan 92% van de brutowedde van de maand waarin de bediende zijn hoofdvakantie neemt. Dit maximum veronderstelt dat de bediende in het afgelopen jaar 12 maanden heeft gepresteerd of door gelijkgestelde periodes (zoals ziekte) ook aan 12 maanden komt. Anders gaat er per ontbrekende maand 1/12 af van die 92% van één maand brutowedde. Bij de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld wordt geen rekening gehouden met het voordeel van de maaltijdcheques, werkgeversbijdrage in groepsverzekering, privaat gebruik firmawagen, gsm en computer. Er dient bij deze berekening wel rekening gehouden te worden met het variabel loon zoals premies, provisies, enzovoort.

hoe wordt vakantiegeld op variabel loon berekend?

Als referte voor de berekening van vakantiegeld op variabel loon wordt gekeken naar het effectief verdiend variabel brutoloon in de 12 maanden die de maand voorafgaan, waarin de vakantiedag wordt genomen. Als een werkgever een werknemer uit eigen beweging een aantal bijkomende vakantiedagen geeft, dus bovenop de wettelijke, moet hij of zij voor die dagen in principe geen “vakantiegeld” betalen. Tenzij de werkgever zich hiertoe uitdrukkelijk verbonden heeft.

gelden er ook uitzonderingen?

Het is opmerkelijk dat een werkgever uitstaande schulden van de werknemer, zoals onbetaalde onkostennota's van broodjes bijvoorbeeld, kan compenseren met het aan de werknemer te betalen dubbel of vertrekvakantiegeld. Let wel, een dergelijke compensatie is wettelijk onmogelijk met brutomaandloon, opzeggingsvergoedingen, premies, enzovoort. Ook opmerkelijk is dat een werknemer quasi onbeperkt in de tijd kan teruggaan om een rechtzetting te eisen als een werkgever het vakantiegeld niet correct heeft uitbetaald.


Onthoud dat de berekening en uitbetaling van het vakantiegeld voor arbeiders en bedienden wezenlijk verschilt. Voor de berekening van vakantiegeld op variabel loon wordt gekeken naar het effectief verdiend variabel brutoloon in de 12 maanden voorafgaand.

 

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van het vakantiegeld of andere hete hangijzers uit het arbeidsrecht?Randstad vroeg aan advocaat Filip Tilleman meer toelichting over de regelgeving bij onder meer dubbel vakantiegeld en vakantiegeld op variabel loon. Tilleman is de auteur van De Randstad Werkpocket: alles wat werkgevers en werknemers moeten weten over de wet- en regelgeving op de Belgische arbeidsmarkt.