covid19
covid19

Sluit jouw werkgever tijdelijk de deuren als gevolg van de coronacrisis? Val je door de impact van de coronacrisis als uitzendkracht zonder werk? Of wil je zorgen voor een ziek familielid?  Als de coronacrisis aan de basis ligt van deze gewijzigde situatie waardoor je niet aan het werk kan, dan heb je recht op tijdelijke werkloosheid.

De sociale partners sloten een akkoord om de toegang tot dit systeem te vereenvoudigen.


 vragen en antwoorden over deze ‘coronaprocedure’.


1. wat als ik moet zorgen voor een ziek gezins- of familielid?

 • Je moet geen familiaal verlof aanvragen.
 • Je hebt recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering (zie verder).
 • De behandelende arts moet een specifiek attest uitschrijven.

2. welke rechten heb ik als uitzendkracht?

 • Deze tijdelijke werkloosheidsprocedure geldt ook voor uitzendkrachten.
 • Er is geen onderscheid tussen arbeiders, bedienden of uitzendkrachten.
 • Er is ook geen onderscheid tussen verplichte, volledige of slechts gedeeltelijke sluiting.

3. hoeveel bedraagt mijn tijdelijke werkloosheidsuitkering?

 • Je hebt automatisch recht op een uitkering gelijk aan 70% van je gemiddeld loon (maximaal 2.754,76 euro per maand).
 • De RVA legt een bedrag van 5,63 euro per dag bij of circa 150 euro per maand (voorlopig van toepassing tot en met 30 juni 2020). 
 • Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden, maar geen socialezekerheidsbijdragen.
 • De werkgever kan een supplement toekennen, maar je mag niet meer krijgen dan wanneer je zou werken.

4. hoelang duurt het voor mijn werkloosheidsuitkering betaald wordt?

 • Om te voorkomen dat de berekening van het concrete bedrag op zich laat wachten, betaalt de RVA een forfait uit van 1.450 euro.
 • Nadien zal de RVA eventueel het saldo corrigeren.

5. heb ik nog recht op maaltijdcheques en andere extralegale voordelen?

 • Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid worden geen maaltijdcheques toegekend (de geldigheidsduur van vervallen maaltijdcheques in maart tot en met juni 2020 worden verlengd met 6 maanden vanaf hun vervaldatum).
 • Wat voordelen zoals een bedrijfswagen, gsm of hospitalisatieverzekering betreft, wordt gekeken naar de afgesproken policy.
 • Is er geen policy, dan blijven deze voordelen van toepassing. Als de werknemer de bedrijfswagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken dan is dat loon. Op dagen van werkloosheid heeft de werknemer evenwel geen loon. In theorie kan de werkgever dus vragen om de bedrijfswagen in te leveren op dagen van werkloosheid, maar in de praktijk kunnen andere afspraken gemaakt worden.
 • Voor de toepassing van de eindejaarspremie gelden de sectorale afspraken.

6. wat met mijn vakantiedagen en pensioenopbouw?

 • De periodes van tijdelijke werkloosheid zijn gelijkgesteld voor de berekening van de wettelijke vakantiedagen voor het volgende jaar.
 • Dezelfde redenering geldt voor de opbouw van het pensioen. Dus tijdens deze periode worden bijkomende pensioenrechten opgebouwd.

Een werkgever die door de coronacrisis een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid, kan voor al zijn werknemers - ook de uitzendkrachten - gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In deze ‘coronaprocedure’ worden een aantal zaken sterk vereenvoudigd voor de werkgever en de werknemer.

 

Meer weten over de preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus?