Bandait_illustration_UseBackgroundNavy_RGB.svg
Bandait_illustration_UseBackgroundNavy_RGB.svg

Het coronavirus rukt op, ook in België. Werknemers stellen zich vragen. Wat moet ik doen wanneer ik in aanraking kom met een besmette collega? Wat als ik zelf besmet word? Kan ik een verbod krijgen om te komen werken? Heb ik nog recht op mijn normale loon? Hieronder de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over COVID-19.

wat als je in contact kwam met een besmette collega?

Houd in de eerste 14 dagen na je laatste contact met de besmette persoon goed in de gaten of je een van deze symptomen hebt:

 • koorts
 • hoesten
 • ademhalingsproblemen
 • eventueel rillingen, spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken of een loopneus. 


wat doen als je denkt dat je besmet bent?

Denk je dat je besmet bent? Neem dan eerst telefonisch contact op met je huisarts en volg zijn of haar aanwijzingen op. Ga zeker niet in de wachtzaal van de dokter zitten om geen andere mensen te besmetten.


moet ik mijn werkgever verwittigen als ik besmet ben?

 • Besmet met het coronavirus? Dan ben je arbeidsongeschikt.
 • Je bent wettelijk verplicht om je werkgever te informeren over je afwezigheid.
 • Het is belangrijk dat je werkgever meteen weet wie besmet is en dus je collega’s kan verwittigen.
 • Je moet een medisch attest van je arts of de bedrijfsarts voorleggen binnen 48 uren.
 • Doe je dit niet, dan is je afwezigheid een ongewettigde afwezigheid.
 • Dan riskeer je voor deze dagen geen loon te ontvangen!


kan ik een verbod krijgen om te komen werken? 

 • Je werkgever kan vragen, als preventieve maatregel, om naar huis te gaan om jezelf te verzorgen en om eventuele verdere besmetting op de werkvloer te voorkomen.
 • Dit geldt zeker als je recent op reis was in een risicoland zoals het noorden van Italië of de besmette gebieden in China.
 • In dat geval heb je recht op je normaal loon.

heb ik recht op mijn normaal loon als ik thuis moet blijven?

 • Als je ziek bent, dan heb je tijdens die periode recht op gewaarborgd loon.
 • Je werkgever zal je loon betalen tijdens de eerste 7 dagen (arbeider) of gedurende de eerste 30 dagen (bediende).
 • Daarna val je terug op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Voor wie thuis moet werken, blijft de gewone arbeidsovereenkomst gelden en ontvang je het normale loon.


Voorlopig is er geen vaccin tegen het coronavirus. Daarom kan je best deze hygiënevoorschriften heel strikt toepassen:

 • was regelmatig je handen
 • hoest of nies in je elleboogplooi, niet in je handen
 • gooi papieren zakdoeken direct in de vuilbak na gebruik
 • raak ogen, neus en mond niet aan met ongewassen handen
 • vermijd direct contact met zieke mensen
 • reinig en desinfecteer regelmatig deurklinken, telefoons, toetsenborden, trapleuningen, liftknoppen…


Meer weten over de preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus?