sinterklaas
sinterklaas

De goede sint, de kerstman of je baas? Soms krijgen werknemers cadeautjes van hun werkgever. Maar worden die als loon beschouwd? Moet er dus sociale bijdrage op betaald worden? Randstad vroeg arbeidsrechtspecialist Filip Tilleman om raad. 

het principe: geschenken van werkgever zijn loon

 • Er is een onmiskenbaar verband met het werk, dus het is loon. 
 • Op de waarde van het geschenk moet je sociale bijdragen (“RSZ”) betalen.
 • Bij ontslag kan de waarde meetellen om de ontslagvergoeding te bepalen. 

de uitzondering: geschenken die niet als loon gelden

Werkgevers die bepaalde voorwaarden respecteren, kunnen vermijden dat hun geschenken als loon gelden. Er zijn dan geen rsz-bijdragen verschuldigd. Het gaat om geschenken in natura, in geld of geschenkencheques ter gelegenheid van deze erkende feesten: 

 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Nieuwjaar 

de waarde: het vrijgestelde bedrag is begrensd

Het vrijgestelde totaalbedrag van de waarde van de geschenken toegekend ter gelegenheid van de erkende feesten mag:

 • niet meer dan 40 euro per werknemer bedragen; 
 • 40 euro extra per kind ten laste van de werknemer bedragen;
 • naar aanleiding van één erkend feest of gespreid over deze feesten.  

nog reden tot feesten: geschenken met vrijgestelde bedragen

 • Pensionering: de werkgever mag 40 euro per volledig dienstjaar toekennen als geschenk. Om dit rsz-vrij te kunnen doen, moet het bedrag minimaal 105 euro en maximaal 1.000 euro bedragen. 
 • Huwelijk / wettelijk samenwonen: het huwelijk of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning mag rsz-vrij in de verf gezet worden met een bedrag van maximaal 245 euro. 
 • Ook als de werknemer een eervolle onderscheiding krijgt (zoals “werknemer van het jaar”), kan een bedrag van maximaal 120 euro rsz-vrij worden toegekend door de werkgever.

Geschenkencheques of waardebonnen die de maximale bedragen overschrijden, worden onverbiddelijk als loon beschouwd. Dit geldt voor het volledige bedrag van die geschenkencheques! De wetgever blijkt dus bijzonder spaarzaam in de aan de werknemer gegunde vrijgevigheid vanwege zijn werkgever...  

Meer weten over het arbeidsrecht in de praktijk?