vervlechting werk-privé.

In 2008 en 2014 liet Randstad een brede studie uitvoeren bij 2.000 respondenten over de vervlechting tussen werk en privéleven. We vroegen hen in welke mate werk en vrije tijd met elkaar vervlecht waren, in welke mate dit geëvolueerd was de voorbije jaren, of ze in het geval van vervlechting dit al of niet als storend ervaarden en hoe de werkgevers hiermee omgingen.

Naast opinies werd ook (zij het zelf gerapporteerd) gedrag in kaart gebracht.

  • In welke mate werd er tijdens de week na de klassieke werkuren thuis of in de privésfeer gewerkt? 
  • In welke mate was dit zo in het weekend en tijdens vakanties? 
  • Ten slotte onderzochten we de link met de balans werk-privé: zorgt meer vervlechting voor een slechtere of een betere balans?

In 2023 was de tijd eindelijk rijp om opnieuw 2.000 respondenten te bevragen rond dezelfde thema’s.

De grote vraag is uiteraard of de evolutie tussen 2008 en 2014 zich verder ontwikkeld heeft.

Ontdek het in de nieuwe studie ‘de toenemende vervlechting tussen werk en privé’ van Randstad Research. 

download hier de volledige studie: vervlechting werk-privé.

Titel
General