https://www.randstad.be
Terwijl bedrijven in sneltreinvaart automatiseren en digitaliseren, wordt het EQ almaar vaker aangestipt als het punt waarop de mens het verschil kan maken. Daar waar voorheen vooral werd gefocust op diploma's en ander bewijsmateriaal van academische competenties, zijn werkgevers steeds meer op zoek naar mensen die ook emotioneel intelligent zijn. Want zij zijn diegenen die van een groep individuen een team kunnen maken. Zij hebben oog voor intermenselijke verhoudingen. Zij detecteren stress en spanningen al voor die voor problemen kunnen zorgen. Zij kunnen mensen begeleiden bij verandering….

top 10 in 2020!

Het World Economic Forum voorspelde ook al dat tegen 2020 emotionele intelligentie tot de tien meest gevraagde vaardigheden zou horen. De assessment consultants van RiseSmart bevestigen dat het belang van het peilen naar emotionele intelligentie (EQ) bij rekrutering de laatste jaren sterk is toegenomen.

An Geypen van RiseSmart: “Werkgevers zoeken vandaag opmerkelijk vaker kandidaten die sterk zijn in mensgericht leiderschap, die zelfkritisch zijn, het vermogen hebben om te coachen en te inspireren en een flexibele mindset hebben om verandering te begeleiden.

robot-proof!

De vijf belangrijkste eigenschappen van emotionele intelligentie zijn volgens Daniel Goleman, de Amerikaanse psycholoog die het begrip voor het eerst introduceerde: zelfkennis, zelfregulering, motivatie, empathie en sociale vaardigheden.

  • zelfkennis is het vermogen om jouw eigen emoties te herkennen en zelfkritisch te zijn.
  • zelfregulering is het vermogen om gevoelens op een gepaste wijze uit te drukken en te managen.
  • intrinsieke motivatie: je haalt jouw motivatie uit jouw eigen drijfveren en niet uit externe beloningen.
  • empathie heeft te maken met het vermogen om te begrijpen hoe iemand zich voelt en om zich te verplaatsen in de gevoelens van anderen.
  • sociale vaardigheden zijn die vaardigheden die je in staat stellen om met anderen te communiceren en sociale situaties positief te beïnvloeden.

Deze set van deze eigenschappen stelt je beter in staat om van een groep getalenteerde individuen een performant team te maken, om verandering te begeleiden (lees: de weerstand tegen verandering weg te werken), om de sterktes van mensen correct in te schatten en hun verbeterpunten op te pikken, om stress en negatieve gevoelens te detecteren lang voor ze echt voor problemen zorgen,… Kortom: heel wat intermenselijke vaardigheden die op de werkplek van vandaag zeer waardevol zijn. En vaardigheden die niet kunnen overgenomen worden door robots of machines.”, besluit An Geypen.

5 tips om te rekruteren met aandacht voor EQ:

  • Peil zeker voor leidinggevende functies naar het EQ van kandidaten. Een leidinggevende met een gebrekkige emotionele intelligentie zal onvoldoende in staat zijn om de nodige autonomie en verantwoordelijkheidszin te stimuleren bij zijn mensen. En zal minder goed kunnen coachen en delegeren.

  • Gedragsgerichte interviews, groepsoefeningen, persoonlijkheidsvragenlijsten, maar ook rollenspellen met situaties die uit het leven gegrepen zijn, zijn erg relevante manieren om te peilen naar het EQ van een kandidaat. Al deze tests en situaties worden ook opgenomen in professionele assessments van kandidaten

  • Maak het concreet. Vraag de kandidaat naar hoe hij of zij omgaat met conflicten. Naar hoe hij mensen probeert te overtuigen. Kijk naar de plaats die die persoon inneemt in de groep. Naar hoe hij omgaat met fouten maken… Kortom, maak van het sollicitatiegesprek een echt open gesprek en luister naar de kandidaat.

  • Rekruteer niet zomaar op buikgevoel. Werk met objectieve en wetenschappelijk onderbouwde assessment tools en durf daar zeer kritisch in zijn. EQ is een soft skill, maar je kan echt evidence based te werk gaan om emotionele intelligentie in kaart te brengen.

  • Vraag referenties en pols ook tijdens het gesprek met die contacten naar het EQ van de kandidaat. De meer “harde” competenties en ervaring krijg je al op een blaadje tijdens de sollicitatieprocedure. Het EQ vraagt wat dieper graafwerk…


Vind je het onbegonnen werk om kandidaten zelf te screenen op hun emotionele intelligentie?

Neem contact op met onze assessment-divisie.